Home

Rask psykisk helsehjelp sola

Psykisk helse - Sola kommun

 1. Oppfølging voksne - psykisk helse; Oppfølging barn - psykisk helse; Aktiviteter og kurs innen psykisk helse; Botilbud; Pårørende; Krisehjelp; Rask psykisk helsehjelp; Fritidskontakt (støttekontakt
 2. Oversikt over psykisk hjelp og kurstilbud . Sola. Samlesiden for Sola. rheins , via Wikimedia Commons. Du søker nå i kategorien: Psykiske problemer. Rask psykisk helsehjelp (RPH). Sola Kommunale tilbud. Detaljer. ID: 9864 #: 712. Publisert til: 2028-02-09 14:07:00 I kategorier: Psykiske problemer
 3. Golfgruppe på Sola golfklubb hver tirsdag. klokken 11.00-12.30. Kontaktinformasjon: Verket aktivitetssenter Telefon: 51 91 21 80. Samtaler med psykisk helsearbeider. Hvis du har psykiske helseutfordringer kan du få snakke med en psykisk helsearbeider. Helsearbeideren kan tilby jevnlige samtaler
 4. Rask psykisk helsehjelp er et tilbud til innbyggere over 16 år, som opplever milde til moderate psykiske plager eller begynnende rusproblemer. Du trenger ikke henvisning fra lege. Kartleggingssamtale. Når du tar kontakt gjennomfører vi en kartleggingssamtale på telefon

Avdeling rask psykisk helsehjelp og aktivitet. Ring oss på telefonnummer 902 96 106. Du kan også besøke oss i Julie Eges gate 6, 4. etasje eller send en e-post til infohjelp@sandnes.kommune.no. Avdeling psykisk helse. Ring oss på telefonnummer 976 18 271. Avdelingen drifter også botilbudene Håholen 18 og Langgata 94 Tilbudet passer ikke dersom du har behov for akutt helsehjelp eller har alvorlig psykisk lidelse. Målet med Rask Psykisk Helsehjelp er å komme tidlig til, for å kunne forebygge mer alvorlige lidelser, forebygge langtidssykefravær fra utdanning eller arbeidsliv, og å redusere opplevde livsbelastninger over tid Rask psykisk helsehjelp. Rask psykisk helsehjelp er et tilbod til deg over 16 år med lettare til moderate symptomer på angst, depresjon eller søvnproblem. Her kan du få kognitiv behandling, utan lang ventetid, slik at problema ikkje utviklar seg Rask psykisk helsehjelp - Sola kommune . Rask psykisk helsehjelp åpner dørene i Sola kommune 1. august! www.RPHSola.no. Rask psykisk helsehjelp blir et gratis tilbud for innbyggere over 16 år i Sola kommune som har lett til moderat angst- og/eller depresjonsproblematikk

Rus og psykisk helsetjeneste. Ruskonsulentene og samtaletjenesten har for tiden åpent for forhåndsavtalte samtaler. Alle som ønsker å komme i kontakt med tjenestene kan ta kontakt på telefonen, ring da kommunens sentralbord på 64 96 20 00 så setter de deg over Rask psykisk helsehjelp er gratis, og du trenger ikke legehenvisning. Vi oppfordrer likevel til samarbeid med fastlege. (*Bydel Ullern, Bydel Stovner og Bydel Søndre Nordstrand tilbyr hjelp til deg som er 16 år og eldre. Bor du i Bydel Gamle Oslo kan du få hjelp gjennom Familiehuset Rask psykisk helsehjelp Bydel St. Hanshaugen drives av et tverrfaglig team med en psykolog og to kliniske sosionomer/kognitive terapeuter. Vi har taushetsplikt. Kontakt oss. Ring oss eller send en e-post. Kontakt oss i telefontiden, eller send en e-post og oppgi navn, adresse, telefon, fødselsdato, arbeidssituasjon Rask psykisk helsehjelp har følgende behandlingsmodell: Målet med behandlingen hos oss er at du skal lære deg teknikker for å håndtere vanskelige følelser og tanker på en mer hensiktsmessig måte. Det er ulike måter å lære dette på. Derfor vil de fleste som henvender seg til oss vil få tilbud om kurs

Rask psykisk helsehjelp (RPH)

Rask psykisk helsehjelp er et tilbud til voksne over 18 år med lette til moderate plager med angst eller depresjon, eventuelt med søvnvansker i tillegg. Kurstilbud. Kurset er undervisningsbasert, og du trenger ikke si noe om din egen situasjon. Kurset baserer seg på kognitiv terapi. Du vil få utdelt kursmateriell og kaffe/te ved oppmøte I Rask psykisk helsehjelp vil en terapitime ha en varighet på inntil 45 minutter. Fokus er situasjonen her og nå, og veien videre, og hva du selv kan gjøre for å bedre din situasjon. Lovende resultater. 2000 voksne med angstlidelser og lettere til moderate nivåer av depresjon fikk rask psykisk helsehjelp

Psykiske helsetjenester for voksne Stavanger kommun

Rask psykisk helsehjelp. Du har også mulighet til å kontakte rask psykisk helsehjelp. Dette er et tilbud til deg over 16 år, som har lette til moderate plager med ulike angstformer, depresjon, søvnvansker og/eller begynnende rusproblematikk. Tilbudet er gratis, og du trenger ingen henvisning fra lege Rask psykisk helsehjelp. Dette er et gratistilbud til deg mellom 16 og 100 år. Målet vårt er at du skal finne dine ressurser og få verktøy til å mestre dine utfordringer. Verktøykassen vi bruker består av metoder fra kognitiv psykologi Rask psykisk helsehjelp er et tilbud til deg over 16 år med lettere former for angst eller depresjon. Rask psykisk helsehjelp er gratis. Du trenger ingen henvisning fra lege. Du kan sende oss en e-post, så ringer vi deg tilbake. Vi oppfordrer til ikke å sende taushetsbelagte opplysninger i e-post. Du kan også kontakte oss på telefon 404 33.

Rask psykisk helsehjelp (RPH) - Nordre Follo Kommun

Trenger du eller noen du kjenner psykisk helsehjelp raskt? Er det akutt fare for selvmord? Lokalt og nasjonalt finnes en rekke tilbud til deg/dere som trenger hjelp. Ikke nøl med å ta kontakt. Ved akutt fare for liv og helse, ring 113 eller legevakten 116117 Rask psykisk helsehjelp. Rask psykisk helsehjelp; Materiell til selvhjelp; Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Skriv til oss. Molde kommune Rådhusplassen 1 6413 Molde. Send sikker digital post til oss Send e-post. Organisasjonsnummer: 921 221 967 Kontonr. 1506. Rask psykisk helsehjelp er ikke et tilbud for mer langvarige og alvorlige problemstillinger. Dersom du har utfordringer som sterkt går ut over livsfunksjonen din og som du har hatt i lengre tid, eller om du har hatt flere behandlingstilbud tidligere i spesialisthelsetjenesten, kan det være at du er utenfor målgruppen til Rask psykisk helsehjelp Akutt psykisk krise . Fastlege, kontaktinformasjon til legevakten og Follo akutteam. Rask psykisk helsehjelp (RPH) Tilbud til innbyggere over 16 år med milde til moderate psykiske plager eller begynnende rusproblemer. Psykisk helsehjelp . Tjenester for mennesker med funksjonstap på grunn av psykiske helseutfordringer. Praktisk veiledning og. Nesodden kommune er en av landets kommuner som har etablert Rask psykisk helsehjelp. Dette er et tilbud for deg som sliter med mild til moderat angst, depresjon eller søvnvansker. Kontakt oss: Kontaktskjema. Telefon: 904 00 750 Send oss gjerne en e-post hvis vi ikke er tilgjengelige på tlf, så kontakter vi deg. Ikke send sensitiv informasjon på e-post. E-post: rask.psykisk.

Rask psykisk helsehjelp sin park. Foto: Ingrid Lycke Austb Sola kommune. 29. september kl. 06:14. I morgen åpner endelig parkeringsanlegget ved rådhuset for solabuen. Psykisk helsearbeid. Støtte med fokus på å meistra sjukdom eller vanskelege situasjonar som følge av rus eller psykisk sjukdom . Kartlegging og oppfølging med ulike tilnærmingar (samtalar, praktisk bistand). Oppfølging med fokus på kvardagsmestring; Oppfølging med fokus på ulik hjelp til sjølvhjelpmetodikkar med inntil 4 timar. Psykisk helseteneste. Teneste for psykisk helse skal ha fokus på at mennesket i størst mogleg grad skal kunne meistre sitt eige liv og oppleve verdigheit. Tenesta skal bidra til å skape gode livsvilkår for menneske som har behov for psykisk helsehjelp ved å formidle tru på betring, moglegheit til å ta eigne val og påverke eige liv

Sola kommune - Miljøterapeut Rask pyskisk helsehjelp. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Rask psykisk helsehjelp er en del av Enhet kompetansesenter rus og psykisk helse i Sarpsborg kommune, og har kontorer i Tuneveien 95, bygg 3 (gamle Tune rådhus), 1712 Grålum. Mer informasjon. Rask psykisk helsehjelp bygger på den britiske modellen IAPT: Improving Access to Psychological Therapies Akutt psykisk helsehjelp. Hvis du har behov for akutt psykisk helsehjelp, kontakt din fastlege eller legevakt telefon 116117. Ved livstruende tilstander ring telefon 113. Andre nyttige nettadresser. Helsenorge. Hjelp til hjelp. Større kart. Kontaktinformasjon. Avdelingsleder Lars-Otto Nom

Sandnes kommune - Rus og psykisk helsehjelp for voksn

 1. Send e-post til: Rask Psykisk Helsehjelp Vi trenger kun navnet ditt og telefonnummeret ditt. Vi ønsker ingen sensitive opplysninger i e-posten. Avtaler må gjøres på telefon. Telefon: 489 97 058. Telefontid hver arbeidsdag i tidsrommet 12.00 - 13.00. Tilbudet er gratis, og du kan selv ta kontakt med Rask psykisk helsehjelp
 2. Rask psykisk helsehjelp er Bærum kommunes tilbud til deg som har lettere psykiske vansker. Lettere psykiske vansker rammer en stor del av befolkningen i løpet av livet. Målet med Rask psykisk helsehjelp er å komme tidlig til, for å kunne forebygge mer alvorlige lidelser, og slik redusere belastningene for den enkelte og hans/hennes familie
 3. utter. Omfanget av samtaleterapien er fra 2 til 10 terapitimer. Terapi som samarbeid. Terapi er et samarbeidsprosjekt mellom du som deltaker og terapeut. Ditt engasjement og involvering i forhold til ditt eget endringsarbeid,.
 4. Kontakt oss Sentralbordet, åpningstider, nød- og vakttelefoner, kontaktskjema; Våre tjenester Tjenestetilbudet i kommunen, søknader og skjemaer, barnehage, skole, helse, kultur og idrett, priser; Jobb i kommunen Østre Toten kommune som arbeidsplass, lærlingsordningen og oversikt over ledige stillinger.; Politikk og organisasjon Lokalpolitikk, innsyn og om organisasjonen
 5. Rask psykisk helse. Velkommen til Rask Psykisk Helsehjelp Notodden. Rask psykisk helsehjelp er et gratis helsetilbud for innbyggere i Notodden kommune over 16 år, som opplever mild til moderat grad av angst, depresjon eller søvnproblemer. Du trenger ikke henvisning fra lege. Ta kontakt på 40 92 13 18 eller send mail på raskhjelp@notodden.

Rask psykisk Helsehjelp (RPH) ble etablert som et pilotforsøk i 2012. Pilotforsøket ble evaluert av Folkehelseinstituttet, og evalueringen viste at RPH fungerer etter målsetningen om å være et lavterskeltilbud som øker tilgangen på evidensbasert behandling. Evalueringsrapporten er tilgjengelig her (fhi.no) Rask psykisk helsehjelp. Rask psykisk helsehjelp er et kommunalt lavterskeltilbud for voksne over 18 år (over 16 år i enkelte kommuner) med ulike typer angst og milde og moderate problemer med depresjon - eventuelt med søvnproblemer og begynnende rusmiddelproblemer i tillegg. Tjenesten er gratis og gir direkte hjelp uten henvisning fra lege Målet med Rask psykisk helsehjelp er å gi deg et tilbud innen to uker slik at problemene ikke utvikler seg. Tilbudet er for voksne over 16 år med depresjon, angstlidelser eller søvnvansker av mild til moderat grad. Tilbudet omfatter ikke akutte eller tunge psykiske lidelser. Det er for innbyggere Harstad kommune Rask psykisk helsehjelp tilbyr behandling for angst, lettere depresjonsplager, begynnende alkohol-/rusproblemer eller søvnproblemer. Eksempler på dette kan være panikkangst, nedstemthet og grubling, overdreven bekymring, stressrelaterte problemer og søvnvansker Rask psykisk helsehjelp. Vi har et lavterskeltilbud til personer over 16 år med lett til moderat angst- og depresjonssymptomer, samt søvnproblemer. Tilbudet blir gitt som nettbasert selvhjelp med veiledning og/eller samtalebehandling med bruk av kognitiv terapi som metode

Rask psykisk helsehjelp er et tilbud for voksne over 18 år med depresjon og angstlidelser av mild til moderat grad, eventuelt med søvnproblemer i tillegg.Tilbudet omfatter ikke akutte eller tunge psykiske lidelser. Det er også foreløpig forbeholdt innbyggerne i Modum kommune Rask psykisk helsehjelp er et tilbud til deg med lette til moderate plager, hvor det kan være tilstrekkelig med hjelp over en kort periode. Her kan du få behandling uten henvisning fra fastlegen, og uten lang ventetid Psykisk helse. Innenfor psykisk helse velger en ofte å skille mellom psykiske plager og psykiske lidelser. De psykiske plagene er mentale vansker som er plagsomme, men ikke så alvorlige at de regnes som en diagnose. Mange i befolkningen opplever slike plager i løpet av livet. Dette kan være plager i form av søvnløshet eller økt engstelse

Rask Psykisk Helsehjelp i Østre Toten - Østre Toten kommun

 1. Grunnet korona-pandemien er tilbudet ved avdeling for psykisk helse og rus endret. Retningslinjer fra smittevernleger anbefaler å ikke gjennomføre samtaler på kontoret. Vi er tilgjengelig for telefonkonsultasjoner og for å møtes ute med god avstand. Møteplassen tilbyr turgrupper, les mer her Mø;teplassen
 2. Rask psykisk helsehjelp. Er livet i overkant utfordrende nå i situasjonen vi er i med koronaviruset? Her er et godt mestringsverktøy til deg: https://assistertselvhjelp.no/korona Frykt er en av de mest ubehagelige følelsene vi har, men måten du tenker om det som skjer, er avgjørende for hvor mye du vil la angsten påvirke deg. Kanskje det finnes andre måter å tenke på, som fungerer bedre
 3. Ved behov for akutt psykisk helsehjelp ta kontakt med fastlege/legevakt tlf 116 117/Ambulanse 113. Ansatte i Rask psykisk helsehjelp (RPH): Berit Nøvik, kognitiv terapeut/psykiatrisk sykepleier (kontor i Kirkegata 11) Helmer Engen, spesialsykepleier m/5-årig utdanning (kontor i Kirkegata 11
 4. Tidlig inn - psykisk helse Tilbud til deg som sliter med mildere psykiske helseutfordringer som nedstemthet, bekymringer, stress eller søvnproblemer. Seksjon Tidlig inn har tilbud om ulike mestringskurs og individuelle samtale

Rask psykisk helsehjelp - Ålesund kommun

Rask psykisk helsehjelp er et tilbud til deg som sliter med lette til moderate angst, depresjons- eller rusproblemer, og/eller søvnproblemer. Behandlingen består av individuelle samtaler, veiledet selvhjelp eller gruppekurs. Tilbudet er gratis. Vi er en tjeneste for innbyggere over 16 år i Åfjord, Ørland, Bugn, Roan og Indre Fosen Rask psykisk helsehjelp har følgende behandlingstilbud: Veiledet selvhjelp (interntettassistert) Samtaleterapi; Hvordan komme i kontakt med Rask psykisk helsehjelp? Vi ser helst at du tar første kontakt via e-post eller telefon. Du kan også komme innom oss på onsdager mellom klokken 0900-1100 for en kort avklaringssamtale Rask psykisk helsehjelp (RPH) Hjelp til selvhjelp RPH er en tjeneste for deg som har litt utfordringer, men som mestrer hverdagen. RPH er et fullsatt team, tverrfaglig sammensatt med bred kompetanse. RPH kan kontaktes på telefon 907 07 551. Telefontid: Mandager: 08.30-09.30 Torsdager: 12.00-13.30. Epost: rask.psykisk.helsehjelp@nittedal. Høyre-politikerne Siri Jordbrekk og Hilda Bådsvik Høie ivret for å få lavterskeltilbudet Rask psykisk helsehjelp på plass. Årsrapporten viser nå at stadig flere benytter seg av tilbudet Rask psykisk helsehjelp er et tilbud til innbyggere over 18 år med mild til moderat angst og/eller depresjon og søvnproblemer. Målet er å gi hjelp til å mestre hverdagen uten lang ventetid, slik at problemene ikke utvikler seg. Det kreves ikke henvisning fra lege. - Vi har sett en økning i etterspørselen etter lavterskeltilbudet rask psykisk helsehjelp [

Rask psykisk helsehjelp - Sola kommune, Kleppvegen 10

 1. Rask Psykisk Helsehjelp Ringerike. Mandag 17. august 2020 startet vi opp Rask psykisk helsehjelp i Ringerike. Teamet er sammensatt tverrfaglig med psykolog, vernepleier og sosionom. Vi samarbeider tett med andre avdelinger i kommunen som Frisklivssentralen og Forebyggende enhet. I tillegg samarbeider vi med NAV når det er aktuelt
 2. Rask Psykisk Helsehjelp er et lett tilgjenglig kommunalt tilbud til personer over 16 år, med angstlidelser, depresjon eller søvnproblemer. Hjelpen er basert på kognitiv terapi og veiledet selvhjelp. Foreløpig er det etablert slike sentre i 55 norske kommuner
 3. Britt Randi Remme Terapeut - Kursholder i Sola kommune, Rask Psykisk Helsehjelp Stavanger-området, Norge 30 forbindelse
 4. Rask psykisk helsehjelp har åpningsdager tirsdager og torsdager fra 3. september 2020. Telefontiden er åpen mandag til fredag fra 10-14. Du kan også gjerne sende oss epost ( rph@vestvagoy.kommune.no ) om at du ønsker å bli kontaktet, men vennligst ikke send sensitiv informasjon
 5. Sola kommune - Kommunepsykolog - prosjektstilling Rask psykisk helsehjelp. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere
 6. Stadig flere bruker Rask psykisk helsehjelp: - Jeg har stor tro på dette, og jeg er veldig glad for at vi har dette tilbudet i Sola Husker du kvinnen som ikke fikk komme inn til frisøren fordi hun bar hijab? Nå vil hun fortelle historien om det som egentlig skjedde Omid skal forske på korleis.

Rask psykisk helsehjelp E-post . Telefon 479 06 615. Du kan når som helst sende oss e-post på med din kontaktinformasjon, så ringer vi deg opp igjen. Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post. Åpningstider. Tirsdag, onsdag, torsdag: 08.00 - 15.00. Adresse . Rauma. Rask psykisk helsehjelp er et tilbud til alle de som sliter med depresjon og / eller angstlidelser av lett til moderat grad. Eventuelt med søvnproblemer i tillegg. Tilbudet omfatter ikke akutte eller tunge psykiske lidelser. Angst og depresjon er en vesentlig årsak til sykefravær og redusert livskvalitet RANDABERG/ØYGARDEN (TV 2): Takket være tilbudet «rask psykisk helsehjelp» karret Henry Thrane (53) seg tilbake til livet. Seks av ti blir friske av denne behandlingen - men bare halvparten av. I Rask psykisk helsehjelp deltar du aktivt i behandlingsprosessen. Dersom du er i målgruppen vil du få tilbud om assistert selvhjelp, kurs eller samtale. Rask har som mål og hjelpe flest mulig, så tidllig som mulig. Angst og depresjon er en av de vanligste lidelsene i befolkningen og en vesentlig årsak til sykefravær og redusert livskvalitet Rask psykisk helsehjelp Til personer over 16 år med symptomer på angst og depresjon av lett til moderat grad, samt søvnvansker. Psykososialt kriseteam Ved alvorlige hendelser, som ulykker, kan psykososialt kriseteam hjelpe. Hasjavvenningstilbud.

Rask psykisk helsehjelp er et korttids lavterskeltilbud til deg over 16 år i Namsos kommune som ønsker hjelp for lettere former for angst og depresjons plager, søvnproblemer eller begynnende rusproblem ; Når du tar kontakt vil du få tilbud om å gå på mestringskurs Rask psykisk helsehjelp (RPH) er eit tilbod til personar over 16 år med symptom på angst og depresjon av lett til moderat grad. Tilbodet gjeld personar busett i Randaberg kommune. Målet med Rask psykisk helsehjelp er å gje eit raskt tilbod, samt hjelp til sjølvhjelp, for å hindre forverring av livskvalitet Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus 2018-2020. PDF. Kontakt oss. Helsedirektoratet Vitaminveien 4 Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo 0483 Oslo. Nyheter. Presse. Abonnere på innhold. Ledige stillinger. Konferanser og kurs. Høringer. Personvernerklæring. Facebook Rask psykisk helsehjelp er et tilbud for de med lette til moderate plager, hvor det kan være tilstrekkelig med hjelp over en kort periode. Her kan du få behandling uten henvisning fra fastlegen, og uten lang ventetid. Tjenesten er tverrfaglig sammensatt av sosionom, psykiatriske sykepleiere og.

Rus og psykisk helsetjeneste - Ås kommun

Rask psykisk helsehjelp og forebygging av sosial isolasjon med video - Vi har innført mer velferdsteknologi på to uker enn det vi har gjort på fem år, sier André Alves, prosjektleder for digitalisering i Østre Toten. Kommunen har blant annet tatt i bruk flere typer videoløsninger innenfor helse og omsorg Behovet for rask psykisk helsehjelp øker kraftig i Hustadvika kommune. Nå har politikerne bestemt seg for å videreføre to viktige lavterskeltilbud for folk som sliter med angst og depresjon Rask psykisk helsehjelp tilbyr behandling til voksne og unge over 16 år med symptomer på angst, depresjon, søvnvansker, og/eller begynnende rusproblematikk. Rask har som mål og gi deg et tilbud så snart som mulig slik at du unngår lang ventetid Psykisk helsehjelp for voksne. Dersom du er over 18 år kan du motta samtaler eller andre tjenester i Avdeling Rus og psykisk helse. Dette tilbudet er gratis, og avdelingen består av sykepleiere, sosionomer, ergoterapeut, pedagog og psykolog, de fleste med fagspesifikke videreutdanninger

Mestringsenheten i Sandnes – Veiledet Selvhjelp

Kortvarig psykisk helsehjelp er et gratis tilbud til personer over 20 år som har lette til moderate psykiske plager, og som bor i Tønsberg kommune. Henvisning fra lege er ikke nødvendig. Hensikten er å tilby rask hjelp, og du vil derfor kunne få første samtaletime i løpet av kort tid LPP-Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse. Hjelp til selvhjelp. Rådet for psykisk helse. Helsebiblioteket. Kontakt oss. Du kan ta direkte kontakt med oss på vår felles vakttelefon for psykisk helse og rustjenester . 400 27 390 hverdager mellom 8:00 og 15:30. Send søkna Situasjonen med coronaviruset får også konsekvenser for tjenestene i Rask psykisk helsehjelp. Dette innebærer at en må forholde seg til alle nødvendige smittevern rutiner som er anbefalt av Folkehelseinstituttet. Personer over 18 år med behov for korttidsbehandling for nylig oppstått angst, depresjon av mild til moderat grad eller stress og belastningsplager kan ta kontakt med [ Psykisk helsetjeneste gir tilbud om samtaler i aldersgruppen 18 år og oppover. Tjenesten har også lavterskeltilbudet som tilbyr samtaler fra 16 år og oppover. Nås på tlf. 47 47 15 32. Se mer informasjon om tilbudet her: Rask Psykisk Helsehjelp . Vi er tilgjengelig mandag - fredag fra kl. 08.00 - 15.30 . Ellin Rennan, fagkoordinator. Livskrisehjelpen ved Bergen legevakt er Bergen kommunes tilbud til mennesker i akutte livskriser. Dette kan være alvorlige livshendelser som ulykker, tap av nære personer i brå død eller selvmord, vanskelige samliv eller samlivsbrudd

Rask psykisk helsehjelp - Psykisk helse - Oslo kommun

Psykisk helsehjelp. Sist oppdatert: 09.10.2019; Innhold. Del. Facebook Twitter LinkedIn Epost. Innhold. Det psykiske helsearbeidet i kommunen skal bidra til å fremme selvstendighet og tilhørighet hos mennesker med psykiske vansker eller lidelser. Det skal styrke deres evne til å mestre eget liv Rask psykisk helsehjelp. Rask psykisk helsehjelp tilbyr behandling for angst, lettere depresjonsplager, begynnende alkohol-/rusproblemer eller søvnproblemer. Eksempler på dette kan være panikkangst, nedstemthet og grubling, overdreven bekymring, stressrelaterte problemer og søvnvansker Rask psykisk helsehjelp for milde til moderate psykiske helseutfordringer, lettere angst, nedstemthet, søvnproblemer, gryende rusproblemer. Oppfølgingstjenesten Individuelt tilpasset oppfølging ved moderate til alvorlige psykiske helse- og/eller rusutfordringer Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om psykisk helsehjelp, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det (f.eks. fastlege, pårørende etc.). Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha din fullmakt. Søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester. Søknaden sender du til: Porsgrunn kommune Psykisk helsehjelp. Familie, barn og ungdom gir følgende tjenester: . Støttesamtaler; PMTO-veiledning; Familieveiledning; Unge voksne, gir følgende tjenester til ungdom og unge voksne i alderen 18-30 år: . Støttesamtaler; Psykisk helse og rustjeneste voksne gir følgende tjenester til personer over 30 år: . Individuell oppfølging og behandlin

Rask psykisk helsehjelp - Bydel St

Her finn du oversikt over kurs for Rask Psykisk helsehjelp. Hausten 2020. Meistring av depresjon, stress og belastning; Frisk pust; Drop-in kurs i meistring av panikkangst; Sist endra 14.10.2020 11.27. Oppdatert: 14.10.2020 Fann du det du leita etter? Ja Nei. Rask psykisk helsehjelp er viktigere enn aldri før. Terapivakten tilbyr et lavterskeltilbud for alle som trenger hjelp, både ved hjemmebesøk og over nett

Rask psykisk helsehjelp; Akutt psykisk helsehjelp; Søk om psykisk helsehjelp; Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Pakkeforløp psykisk helse og rus; Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Kontaktinfo. Ring 71 26 81 00. Skriv til oss Send sikker. Søk etter Psykisk helse er-jobber i Sola. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 15.600+ jobbtilbud i Norge og utlandet

De jobber i Rask Psykisk Helsehjelp som er et nytt tilbud i Ringerike kommune. De startet opp i august i år og er et lavterskeltilbud for de som trenger behandling for milde til moderate angst, depresjon, begynnende alkohol-/rusproblemer eller søvnproblemer Rask psykisk helsehjelp has 432 members. Dette er en gruppe som startet for deltakere i pilotkommuneprosjektet «Rask psykisk helsehjelp», og etter hvert for alle team med tilskuddsmidler Rask psykisk helsehjelp. Har du behov for å snakke med noen om hvordan håndtere økt bekymring og angst knyttet til Koronaepidemien? Rask psykisk helsehjelp er et tilbud for personer fra 16 år og oppover. Telefonen er bemannet alle hverdager kl. 09:00-12:00. Telefonnummer 959 07 800. Informasjonstelefonen til Folkehelseinstitutte Ann-Elin Bringeland Pedersen Kognitiv terapeut/ sosionom Rask psykisk helsehjelp ,Sola kommune Stavanger-området, Norge 62 forbindelse

 • Ferienhaus spreewald direkt am wasser.
 • Google bedrift konto.
 • Katzenhai säugetier.
 • Flirt horoskop zwillinge.
 • Glowzone schwarzlicht 3d minigolf bielefeld, stadtheider str. 14d, 33609 bielefeld.
 • Smålån på dagen uten kredittsjekk.
 • Never back down 2.
 • Pm disco.
 • Norge helsesystem.
 • Elle film utmärkelser.
 • Gunslingers tekster.
 • Godkjent p rom.
 • Piercing klump.
 • Blade runner 2059.
 • Jättekatter.
 • Kfz kennzeichen städte deutschland.
 • Drop in frisør.
 • Værøy flyplass sjokolade.
 • Lierne snøscooterklubb.
 • Nous nous sommes aperçu.
 • Brudd i foten gips.
 • Pectoralis major function.
 • Innvandring og det flerkulturelle samfunn.
 • Luder synonyme.
 • Implenia stig ingar evje.
 • Tschernobyl heute.
 • Rolls royce ghost norge.
 • Billig bokhandel på nett.
 • Mögen perfekt.
 • Jacob rothschild hannah rothschild.
 • Barnesikring skap biltema.
 • Haftpflichtversicherung familie alter.
 • Gruppenliga hessen fussball.
 • Rødbergveien legesenter resept.
 • Better call saul season 4 premiere.
 • Pauley perrette ncis.
 • Mickey mouse zuckerfigur.
 • Kaleido fortelling.
 • Kylian hazard.
 • Romeo and juliet 1968.
 • Zantac synonym.