Home

Vkm cwd

VKM-bestilling om CWD etter funn på Hardangervidda i 2020

 1. Det er påvist skrantesjuke (CWD) på en villreinbukk på Hardangervidda. Diagnosen ble satt den 10.9.2020. Tidligere er sykdommen påvist i Nordfjella villreinområde, og VKM har utarbeidet flere rapporter i den forbindelsen
 2. VKM has assesseda number of different factors that can affect the spread of CWD within and out of the Nordfjella area. The area includes the entire Aurland, Lærdal and Hemsedalmunicipalities and parts of Ål, Hol, Eidfjord and Ulvik municipalities
 3. Nytt fra VKM. 09.06.2020 play_arrow Call for data on caffeine concentration s in cosmetics and personal care products. 05.06.2020 play_arrow WHO markerer trygg mat. Alle meldinger fra VKM. Vitenskaomiteen for mat og milj.
 4. VKM. Meninger og synspunkt på hvordan vi skal håndtere CWD, som for eksempel valg av forvaltningsstrategi, er tatt til orientering. Slike innspill ikke relevante i selve bestillingen til VKM. Flere har ønsket at VKM skal se på samfunnsmessige forhold. Dette er p.d.d. utenfor VKM sitt mandat og kan ikke tas med i bestillingen
 5. Oppdrag om CWD etter funn på Hardangervidda i 2020 Fase 1: Kunnskap og håndtering av skrantesjuke i Norge etter påvisning av klassisk form hos en villrein på Hardangervidda 1. Kunnskapsoppdatering 1.1. Oppdatering av kunnskap om sykdommen, herunder epidemiologi, etiologi og patogenese siden tidligere VKM-rapporter 1.2
 6. Ukjent smittekilde til CWD i Norge 2016: 26 27.06.2016: 30.06.2016: Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES) Vurdering Høringssvar fra VKM til utkast til kostråd 2010: 20 17.06.2010: Genmodifiserte.
 7. VKM har vurdert en rekke ulike faktorer som påvirker spredning av skrantesyke innenfor og ut av Nordfjellaområdet. Området omfatter hele Aurland, Lærdal og Hemsedal kommuner og deler av Ål, Hol, Eidfjord og Ulvik kommuner. Sentralt i området ligger Nordfjella villreinområde,.

Spreading of Chronic Wasting Disease (CWD) - VKM

 1. Chronic wasting disease (CWD) was diagnosed in March 2016 in a wild reindeer (Rangifer tarandus) from the Nordfjella mountain area in Norway. This was the first documented case of CWD in Europe. In May and June 2016 CWD was diagnosed in two mooses (Alces alces) in Selbu in South Trøndelag county, approximately 300 km north Les mer av Chronic wasting disease (CWD) - information in Englis
 2. Skrantesjuke (Chronic Wasting Disease, CWD) er en prionsjukdom (en type proteiner som ikke brytes ned i kroppen) hos hjortedyr. Det finnes ulike typer av prionsjukdommer hos dyr og de mest kjente er skrapesjuke hos sau, kugalskap (BSE) hos storfe og skrantesjuke hos hjortedyr.. Av disse tilstandene er det bare BSE hos storfe som man vet kan smitte til mennesker
 3. VKM. (2016). CWD in Norway. Opinion of the Panel on biological hazards, ISBN: 978-82-8259-216-1, Oslo, Norway. Bestillingsbrev fra Mattilsynet og Miljødirektoratet . EFSA vurderer risikoen for spredning av skrantesjuke til EU-land. Chronic wasting disease (CWD) in cervids (EFSA-rapport 18.01.17) Overvåkingsprogrammet for CWD

Vitenskaomitéen for mattrygghet (VKM) la i dag fram rapport om skrantesjuke (Chronic Wasting Disease, CWD) som anbefaler uttak av villreinflokken i Nordfjella. Anbefalingene i VKMs rapport om å ta ut reinflokken i Nordfjella villreinområde er i tråd med Veterinærinstituttets faglige vurderinger vkm. (2017) CWD in Norway - a state of emergency for the future of cervids (Phase II). Opinion of the panel on Biological Hazards, ISBN: 978-82-8259-266-6, Oslo, Norway Mattilsynet og Miljødirektoratet bestiller i felleskap en vurdering av CWD etter funn på Hardangervidda i 2020. Bakgrunn: Det er påvist skrantesjuke (CWD) på en villreinbukk på Hardangervidda. Diagnosen ble satt den 10.9.2020. Tidligere er sykdommen påvist i Nordfjella villreinområde, og VKM har utarbeidet flere rapporter i den forbindelsen The project was divided into two phases, and VKM published the scientific opinion from phase I CWD in Norway in June 2016. The current report is the result of phase II. VKM was asked to provide updated information on food safety, aspects important for transmission of CWD within and between populations and species, and the potential origin of the disease in Norway Vitenskaomiteen for mat og miljø (VKM, tidligere Vitenskaomiteen for mattrygghet) er et faglig uavhengig statlig organ som gjennomfører vitenskapelige risikovurderinger på områdene trygg mat, matproduksjon og miljø, på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet.VKM vurderer i tillegg spørsmål knyttet til dyrehelse, plantehelse, dyrevelferd og kosmetikk for Mattilsynet, og.

Vitenskaomiteen for mat og miljø - VKM

 1. Samtidig vil vi jobbe med del 2 av bestillingen til VKM, hvor flere av innspillene som kom inn i høringen er relevante å vurdere. Også den bestillingen vil legges ut for innspill. Les bestillingen: VKM-bestilling om CWD etter funn på Hardangervidda i 202
 2. istrerende direktør i Mattilsynet. Mattilsynet og Miljødirektoratet gjennomfører en.
 3. Ny VKM- rapport. Mysterud var også deltaker i ekspertgruppen som sto bak rapporten fra Vitenskaomiteen for mat og miljø (CWD) i Norge er kraftig redusert etter funnet på Hardangervidda. - Dette er så å si det ultimate marerittet, sier professor Atle Mysterud ved Universitetet i Oslo

Høringsoppsummering av utkast til VKM-bestilling om CWD

VKM Report 2016: 26 CWD in Norway Authors preparing the draft opinion Michael A. Tranulis, Morten Tryland, Georg Kapperud, Eystein Skjerve, Roar Gudding, Danica Grahek-Ogden (VKM staff) Assessed and approved The opinion has been assessed and approved by Panel on Biological Hazards (CWD). The NFSA has requested VKM to assess whether EFSA's recent report (EFSA, 2018) provides any basis for changing the conclusions reached in VKM's previous opinions on CWD (VKM 2016, VKM 2017a, VKM 2017b), and whether these conclusions from VKM are still applicable Mattilsynet og Miljødirektoratet bestiller i fellesskap en vurdering fra VKM etter funnet på Hardangervidda nå i høst. Før endelig bestilling ønsker etatene innspill, og høringsfristen er 5. oktober. 10. september ble diagnosen skrantesjuke (CWD) satt på en villreinbukk som var felt under jakta på Hardangervidda. Tidligere er sykdommen påvist i Nordfjella villreinområde, og VKM har.

CWD (Chronic Wasting Disease), eller skrantesjuke på norsk, hadde en sentral plass i programmet under årets Hjorteviltseminar som arrangeres av Skogkurs. Skrantesjuke var tema for to av foredragsholderne - Bjørnar Ytrehus for Vitenskaomitéen for mat og miljø (VKM) og Erik Lund fra Miljødirektoratet, som har det øverste ansvaret for all viltfovaltning i landet Real-time meetings by Google. Using your browser, share your video, desktop, and presentations with teammates and customers

Fase 1: Kunnskap og håndtering av skrantesjuke i Norge

CWD - Skrantesjuke Orientering om sjukdommen og prøvetaking Foredrag Buskerud høsten 2019 Marianne Aas og Erik Sørlie. Mattilsynet, avdeling Søndre Buskerud. Tema: Begge direktoratene henter faglig ekspertise hos faginstanser som VKM, NINA, Veterinærinstituttet,. Norway, Nordfjella VKM 2018 16 Factors that can contribute to spread of CWD TSE Prion UPDATE December 14, 2018 Report from the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment (VKM) 2018: 16 Factors that can contribute to spread of CWD - an update on the situation in Nordfjella, Norwa Mattilsynet og Miljødirektoratet har nå sendt bestillingen til Vitenskaomiteen for mat og miljø (VKM) etter funnet av skrantesjuke på Hardangervidda Deretter er VKM redde for at det kan finnes infiserte hjortedyr i områdene rundt Sone 1. VKM er spesielt bekymret for om det finnes hjort, for eksempel i Lærdal, som går rundt med prionsmitte i seg. Det er ikke så usannsynlig, siden det er veldig mye hjort i området, og de har vært flittige til å besøke salteplassene i Sone 1 VKM skal vurdere tiltak for å begrense eller utrydde CWD, men også konsekvensene av å ikke gjøre noe. - Rapporten vil være med på å avgjøre om vi fremdeles kan ha som mål å utrydde CWD. Skadepotensialet er enormt over tid

Mattilsynet vil denne veka sende på høyring forslag om fleire nye tiltak for å redusere risikoen for smittespreiing. Også desse forslaga følgjer opp tilrådingar i rapporten frå VKM. Det blir mellom anna foreslått å opprette ei eiga soneforskrift med særskilte reglar som blir gjeldande i og omkring dei områda der CWD er påvist VKM-rapport om skrantesjuke (CWD) som kom 29. mars, er i tråd med Veterinærinstituttets vurderinger av forvaltningstiltak. I tillegg til diagnostikk og overvåkning , forsker instituttet på.. VKM -rapport- del 1 i juni 2016 EFSA-rapport desember 2016. 03.04.2017 3 Forskrifter og tiltak forts •VKM-rapport del 2 i mars 2017 «klassisk» CWD i Nordfjella nord •Stort spredningspotensiale, livstruende for hjorteviltbestandene •Sykdommen vil ikke dø ut av seg sel Norway, Nordfjella VKM 2018 16 Factors that can contribute to spread of CWD TSE Prion UPDATE December 14, 2018 Report from the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment (VKM) 2018: 16 Factors that can contribute to spread of CWD - an update on the situation in Nordfjella, Norwa •CWD-smittestoffet er påvist i 19 reinsdyr, (ca 1% av dyra) •Stort fokus på oppfølging av siste VKM-rapport -villrein sone 2 og Hardangervidda-tamrein Filefjell Reinlag-annet hjortevilt rundt Nordfjella-salteplasser og beitedyr •Massiv testing av tamme og ville hjortedyr

I etterkant av påvisning Chronic Wasting Disease (CWD) / skrantejuke i Norge i 2016 har EU kommisjonen bedt EFSA (European Food Safety Authority (tilsvarende Vitenskaomiteen for mattrygghet (VKM) på europeisk nivå) å lage en «risikovurdering» om CWD

Forrige uke la Vitenskaomiteen for mattrygghet (VKM) fram sin anbefaling til Mattilsynet og Miljødirektoratet av oppfølging av Chronic wasting disease (CWD) VKM (2016). CWD in Norway. VKM Rapport. 26:1-75. Lenke. Kontaktpersoner. Stein Tage Domaas Tlf: 75 53 16 79 / 480 60 783; Lenker. Reinbase - NINA Kilden - NIBIO Rovbase - Miljødirektoratet Forskningsprosjekter finansiert over Reindriftsavtalen Om forskningsmidler over Reindriftsavtalen Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning

Risikovurderinger og andre publikasjoner - VKM

Kort om CWD -en prionsykdom (2) •Prioner som gir CWD smitter mellom dyr, både direkte og indirekte via urin, faeces og spytt •Det tar lang tid før smittede dyr viser sykdomstegn (ofte 2 år) •Kan bare diagnostiseres på døde dyr (hjerneprøver) •Ingen kjent overføring til mennesker •Sykdommen har eksistert i Nord-Amerika i 30-40 å Skrantesyke (CWD) Skrantesyke, eller Chronic Wasting Disease (CWD), ble første gang påvist hos mulhjort på en forsøksfarm i staten Colorado i 1967 i USA. Det første tilfellet hos ville hjortedyr kom i 1981. I dag er 24 stater i USA og tre provinser i Canada infisert. Sykdommen sprer seg stadig til nye områder, og andelen smittede dyr øker CWD-smitte ble påvist hos kun tre villrein. På oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet, utarbeidet Vitenskaps-komiteen for mattrygghet (VKM) en sammenstilling av tilgjengelig kunnskap for å besvare spørsmål knyttet til mattrygghet og dyrehelse for villrein, og risiko for smitte av skrantesyke

Use Google Meet (formerly Hangouts Meet) video conferencing solutions from your browser or mobile app. Get started with a secure, HD video today VKM regner miljøet i Sone 1 som den viktigste potensielle smittekilden. Her peker salteplassene seg ut, siden en vet at Sone 1-dyra brukte dem, og at de gir så effektiv smitteoverføring. Deretter er VKM redde for at det kan finnes infiserte hjortedyr i områdene rundt Sone 1 Oaivevuorri, dahje Chroning Wasting Disease (CWD) njoammudávda, ii dáidde leat jávkan mátta-Norggas. Nu boahtá ovdán riskaárvvoštallamis maid Vitenskaomiteen for mat og miljø (VKM) lea.

Utgiver: Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM) Utgave: 2017:26 Antall sider: 11 Internasjonale standardnumre: Trykt: 978-82-8259-283-3. Open Access: green Lenker: ARKIV OMTALE FULLTEKS Skrantesjuke (CWD) på villrein -status og videre tiltak Geilo 31.mai 2017 Jørn Våge, Knut Madslien, Petter Hopp, Sylvie Benestad, Turid Vikøren. Skrantesjuke (CWD) -en prionsykdom Kilde VKM-rapport CWD. Utarbeidelse av plan -sykdomssanering Nordfjell VKM konkluderer med at det er svært liten risiko for at sau og storfe vert ramma av CWD. Det er også lite sannsynleg at menneske kan bli smitta, men for å vere føre-var bør ein avgrense menneskeleg kontakt med smittestoffet Kilde VKM-rapport CWD. Tamrein CWD -en sykdom av betydning! 31000/120000 38000/150000 30000/150000 5500/25000 100000?/250000? Involverte og roller. Veien videre: Kartlegging, friskmelding og reetablering NF. Veien videre: Fortsatt overvåking og forskning Photo: Jon M. Arnem Vitenskaomiteen for mattrygghet (VKM) sier i en risikovurdering utarbeidet på oppdrag fra Miljødirektoratet og Mattilsynet, at CWD vil ramme stadig flere hjortedyr, hvis det ikke settes inn tiltak raskt. Rapporten fra VKM gir tydelige råd om tiltak mot CWD

Det er konklusjonen til Vitskaomiteen for mattryggleik (VKM) i ein rapport som komiteen har laga på oppdrag frå Mattilsynet og Miljødirektoratet. - Alle norske hjortedyrartar kan vere mottakelege. CWD kan ramme og spreie seg mellom fleire artar av hjortedyr. Det går fram av rapporten at opphavet til CWD i Noreg ikkje er kjent [25] VKM CWD in Norway - a state of emergency for the future of cervids (Phase II) In: Opinion of the panel on biological hazards of the Norwegian Scientific Committee for food safety. Oslo: Vitenskaomiteen for mattrygghet (VKM); 2017:1-125

Fagdagen i regi av Villreinrådet i Norge, ble i år arrangert på Honne Hotell & Konferansesenter på Biri den 7. og 8. juni. Det var naturlig nok stor fokus på CWD og Nordfjella, men utfordringer og løsninger rundt bruken av villreinfjella - og da spesielt Rondane - ble også behørig CWD was diagnosed in March 2016 in a wild reindeer (Rangifer tarandus) from the Nordfjella mountain area in Norway and in May and June in two mooses (Alces alces) in Selbu in South Trøndelag County, approximately 300 km north from the first case. There is currently no information to determine the origin(s) of CWD agents in Norway Vitenskaomiteen for mattrygghet sin rapport VKM Report 2017:9 CWD in Norway - state of emergency for the future of cervids (Phase II) Opinion of the Panel on Biological Hazards of the Norwegian Scientific Comittee, er som tittelen viser, på et vitenskaplig engelsk. I det norske Stortinget legges beslutningsgrunnlaget fram på norsk

Smittespredning av skrantesyke - VKM

Chronic wasting disease (CWD) - information in English

og miljø (VKM) trekker fram i sin siste rapport (lagt fram 14. desember 2018) om CWD og vurdering av smitterisiko i og ut av Nordfjella. Nordfjellaensone 2 har spesielt uavklart smittestatus fordi området grenser til sone 1 og det tidligere har vært noe utveksling av dyr mellom områdene. smittefri Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) om statsråden kan får oversatt Vitenskaomiteen for mattrygghet sin rapport, VKM Report 2017:9, fra engelsk til norsk

Rapport CWD - Statement 2018. Statement from the Norwegian Scientific Committee for Food and Environmen På grunnlag av VKM-rapporten, etter råd fra Veterinærinstituttet og etter en totalvurdering hos Mattilsynet, mener departementet at det ikke er forsvarlig å tillate bruk av saltsteiner i Nordfjella i brakkleggingsperioden. Videre mener vi at de plassene som har vært i bruk de siste fem årene, i utgangspunktet må skjermes

VKM) for an opinion on factors associated with the introduction of Chronic Wasting Disease (CWD) to Norway. VKM appointed a working group consisting of two members of the Panel on Biological Hazards, one member of Panel on Animal Health and Welfare, and two external experts to prepare the answer to the questions VKM. (2016). CWD in Norway. Opinion of the Panel on biological hazards, ISBN: 978-82-8259-216-1, Oslo, Norway. VKM. (2017). CWD in Norway - a state of emergency for the future of cer vids (Phase.

Skrantesjuke (CWD) Mattilsyne

VKM ble også bedt om å trekke frem relevante forvaltningsstrategier fra Nord-Amerika og andre områder. Bjørnar Ytrehus ved Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) er talsperson for rapporten. I rapporten viser man til at faren for smitte til mennesker anses som veldig lav. Samtidig påpekes det at tilfellene på elg fra Trøndelag har karaktertrekk som skiller seg fra tilfellene på. Ny VKM-rapport: Fortsatt lite sannsynlig at mennesker kan smittes av skrantesyk Vis enkel innførsel. CWD - update statement. Opinion of the Panel on Biological Hazards of the Norwegian Scientific Committee for Food Safet Vis enkel innførsel. CWD - statement 2018. Statement from the Norwegian Scientific Committee for Food and Environmen Kort om CWD -en prionsykdom •Prioner er proteiner som er naturlig tilstede i kroppen •Prionproteinene kan bli sykdomsfremkallende, og gi sykdommer som kugalskap, skrapesjuke, CWD og Creutzfeldt-Jacob •når et dyr blir smitta av den «syke» formen av prionproteinet påvirkes dyrets «friske» prionprotein til å endre form til «syk» for

Publikasjoner og presentasjoner - Hjorteviltportale

Skrantesjuke: VKM-rapport støtter Veterinærinstituttets

Wasting Disease (CWD) to Norway. VKM appointe d a working group consi sting of two . member s of the Panel on Biological Hazards, one member of Panel on Animal Health and . W elfare,. CWD-koordinator for kommunane rundt Nordfjella, Lars Nesse, er òg sjølvsagt med. Villreinrådet har òg ein representant. Norsk villreinsenter Sør er sekretariat for arbeidet. Saman skal desse medlemmene vurdere korleis reetableringa kan skje i høve til å: sikre fråver av skrantesjuke, god dyrehelse og god dyrevelfer

PDF | On Apr 15, 2020, Christer Moe Rolandsen and others published Kartlegging og overvåking av skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD) 2016-2019. Surveillance of Chronic Wasting Disease. Korleis tilpasse hjorteviltforvaltninga til CWD Erik Lund, Miljødirektoratet Førde 2. mars 2018. Foto: Johan T. Solhei Vitskaomiteen for mattryggleik (VKM) har prøvd å finna smittekjelda, men ikkje lukkast. - Betre om utbrota er separate - Det er utbrudd av CWD i to områder i Noreg svært langt frå kvarandre - her i Sogn og i Trøndelag

Distribution of the seven subspecies of reindeer (Rangifer

Skrantesjuke (CWD) - NINA naturforsknin

Verselő Kárpát-medence online szavalóverseny 2020, 3. korcsoport (14-18 évesek) Előadó: Koncz Tamás Vers: Juhász Gyula: Szerelem? Életkor: 14 éves Település, régió: Szentistván. Vitenskaomiteen for mattrygghet (VKM) men står i forhold til mulige konsekvenser av denne sykdommen, sier forsker og CWD-koordinator Jørn Våge ved Veterinærinstituttet i en pressemelding mattrygghet (VKM) Forbud mot: transport av levende hjortevilt i Norge ? saltslikkesteiner ? import/bruk av urin til hjortevilt ? .og fortsette analysene fra hjortevilt. I 2016 er 136 prøver analysert for CWD (pr 18.08.2016) : 51 rein 44 elg 14 hjort 27 rådyr 3 positiv Bakgrunnen for avtalen er at skrantesjuke (eng. Chronic Wasting Disease - CWD) første gang ble påvist i Europa i 2016 på villrein i Nordfjella. Dette er en sykdom som er dødelig for hjortevilt. Etter råd fra Vitenskaomiteen for mattrygghet (VKM) og Mattilsynet ble det i april 2017 fattet en beslutning om at hele villreinstammen i Nordfjella sone 1 skulle skytes ut

Video: HØRING - Bestilling om CWD etter funn på Hardangervidda i

Ny rapport om CWD på villrein Vitenskaomiten for mattrygghet har akkurat lagt fram sine tilrådinger til tiltak mot CWD. Dette omtalast som ei potensiel katastrofe kor det gjeld å handle raskt om ein skal ha håp om å bli kvitt smitt Publisher: Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM) Issue: 2017:26 Number of pages: 11 International Standard Numbers: Printed: 978-82-8259-283-3. Open Access: green Links: ARKIV OMTALE FULLTEKS

Annual variations in harvest (number shot) per square km

VKM's report recommendation to slaughter the reindeer herd from the area of Nordfjella is in line with the NVI's previously stated scientific opinion. This constitutes a drastic and serious measure, but this must be weighed against the possible consequences of this disease spreading further, says researcher and CWD co-ordinator Jørn Våge from the NVI Veterinærinstituttets undersøkelser understøtter at hjortens CWD er av samme type som elgene fra Selbu og Lierne hadde Share your videos with friends, family, and the worl Landbruks- og matdepartementet har, mot næringas klare anbefaling, fastsatt forbud mot bruk av saltstein til sau som beiter i Nordfjella. Dette er tiltak for å bekjempe skrantesjuke (CWD). Forbudet kommer tett på beitesesongen, og er en alvorlig sak for de som blir rammet

Annual variations in proportion (of all known mortalities

Cattle and sheep are at very low risk of developing CWD and it is highly unlikely that prion diseases in sheep or cattle are the origin of CWD. VKM Report 2016: 26 6 Although transmission of CWD to humans has never been known to occur, and animals other than cervids have not been found to be infected, indicating a species barrier, this possibility cannot be excluded Mattilsynet har i brev datert 26.03.2019 konkretisert cwd-prøvebehovet på Hardangervidda. Mattilsynet viser til reetableringsplanen for Nordfjella sone 1, rapport fra VKM desember 2018, samt brev fra Mattilsynet til Miljødirektoratet datert 06.07.2018 om friskmelding av Hardangervidda og Nordfjella sone 2 (friskmeldingsbrevet) Carlos Goncalo Das Neves. Direktør for Forskning og Internasjonalisering, Forskning og internasjonalisering Fagområder Antibiotikaresistens, Mattrygghet, Molekylærbiologi, Risikovurdering, Vilthelse, Virologi, Zoonose CWD - skrantesjuke Malvik 10.09.2018 Gunnar Hynne, CWD-kontakt Cell Reports, 11 , 8 , 1168 - 1175 CWD og folkehelse Det er aldri påvist noen sammenheng mellom CWD og prionsykdom hos menneske VKM-rapporten vurderer at sannsynligheten for at sykdommen skal smitte fra dyr til mennesker er «veldig liten» CWD - update statement. Opinion of the Panel on Biological Hazards of the Norwegian Scientific Committee for Food Safet

Figur 1-3CWD/Skrantesjuke: Landbruks- og matdepartementet berVil slakte reinflokk for å bli kvitt skrantesykeOm ett år er all rein i Nordfjella død - Nationen

Jegere, grunneiere og myndigheter har gjort en voldsom innsats for å stanse, og om mulig utrydde, skrantesjuke (CWD) fra Norge. Dette har kostet - på mange vis. Nå gjelder det å ikke la oppgittheten få dominere, men bite tennene sammen og sluttføre arbeidet på en god måte Som en del av kartleggingen for skrantesjuke/ CWD skal all villrein eldre enn ett år felt under jakt prøvetas for skrantesjuke. Veterinærinstituttet har varslet Mattilsynet om at innsendte prøver fra en bukk som ble felt 22. august ga utslag på de innledende testene, melder Mattilsynet Les også: CWD må bekjempes Me hadde håpa at forvaltinga for Hardangervidda kunne inviterast inn i den planlagde samlinga. For vi treng å møtast for å få den viktige, gode dialogen mellom lokal forvaltning, forskarmiljø og nasjonale organ på eit tidleg stadium i prosessane vi har føre oss Skrantesyke eller skrantesjuke eller CWD (fra engelsk chronic wasting disease) er en smittsom, kronisk, nevrologisk sykdom hos hjortedyr. Ukoordinerte bevegelser og skjelvinger er mindre fremtredende enn ved skrapesyke hos sau. Pelsen kan bli tørr og bustet, men kløe er ikke vanlig. Sent i sykdomsforløpet kan dyrene sikle, I dette bildet vurderer Mattilsynet, i tråd med VKM-rapporten, at en reduksjon av hjorteviltbestandene i randsonen rundt Nordfjella sone 1 og i Selbuområdet er viktige tiltak. Vi vil unngå at CWD spres fra villreinbestanden til den kontinuerlige og mye mer uhåndterlige hjorteviltbestandene øst og vest for Nordfjella Skrantesyke eller skrantesjuke eller CWD er en smittsom, kronisk, nevrologisk sykdom hos hjortedyr. Den skyldes Skrantesyke eller skrantesjuke eller CWD er en smittsom, kronisk, nevrologisk sykdom hos hjortedyr. Den skyldes prioner og er alltid dødelig. Inkubasjonstiden er trolig rundt to år, og sykdommen opptrer oftest hos 3-5 år.

 • Vinkelhastighet.
 • Laube heilbronn eintritt.
 • Jonsered cs 2238 s.
 • Deutscher urlauber in spanien ertrunken.
 • Hvordan være daglig leder.
 • Fiskevann sørkedalen.
 • Immobilien kaufen.
 • Wörthersee 2018 vortreffen.
 • Wie inliner fahren lernen.
 • Sunwind kristiansand.
 • Motivere barn fotball.
 • Kjemien stemmer lydbok.
 • Polypp i endetarmsåpning.
 • Skjemat kryssord.
 • 1 zimmer wohnung coburg.
 • Skøyter sagene.
 • Hvor mye maltekstrakt til spedbarn.
 • Wohnung kaufen stuttgart bad cannstatt.
 • Førerkort klasse b automat.
 • Maine coon finn.
 • Immobilien kaufen.
 • Audi ausbildung stuttgart.
 • Bilder wünsche dir schönen tag.
 • Paul walker tochter.
 • Das büro magazin für moderne büroarbeit.
 • Minecraft potion of breathing.
 • Statens pensjonskasse kommunalt ansatt.
 • Jungle daniel radcliffe.
 • Q meieriene eiere.
 • Euschen gebhardt team.
 • Babor trondheim.
 • Stålhall brukt.
 • Moosstab selber machen.
 • Nrf connect app.
 • Softstar vaskeservietter.
 • Question drole a poser entre amis.
 • Photo booth set.
 • Lustige abendgrüße.
 • Lukt i ny overmadrass.
 • Håndball em 2017 kvinner.
 • Itunes pc download windows 10.