Home

Statens pensjonskasse kommunalt ansatt

Offentlig tjenestepensjon - KLP

Det er lett å tenke at Statens pensjonskasse «bare» handler om hva du skal leve av når du blir pensjonist. I virkeligheten handler det om mye mer. Om hva du skal leve av om du blir skadet eller syk. Om trygghet for familien din hvis du dør Pensjon fra Statens pensjonskasse er et viktig bidrag til din økonomi den dagen du slutter å jobbe, eller dersom noe uventet inntreffer. Her kan du lese mer om hvilke pensjonsfordeler et medlemskap hos oss inkluderer Er du medlem i Statens pensjonskasse kan du søke om inntil 2 300 000 kroner i boliglån til det som over tid er en gunstig rente. Nominell rente på boliglån med månedlige forfall er nå 1,49 % Min side - Statens pensjonskasse. På Min side kan du søke om boliglån, beregne og søke om alderspensjon og få oversikt over saker og henvendelser som er til behandling hos Statens pensjonskasse. Du finner også en lånekalkulator hvor du kan beregne terminbeløp med mer for ulike lånebeløp og nedbetalingstid

Forsikring - Statens pensjonskasse

 1. § 1. Pensjoner/aldersgrenser. De kommunale og fylkeskommunale pensjonsordninger må ikke gi høyere ytelser enn etter lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse.. Aldersgrensen må ikke være lavere enn fastsatt for tilsvarende stillinger i henhold til lov 21. desember 1956 nr. 1 om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl
 2. Se tidligere lover 15 feb 1918 nr. 1, 10 juni 1977 nr. 65, 4 mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn [tjenestemannsloven]
 3. Grovt sagt kan man si at hvis ekstrainntekten er på 10 prosent av pensjonsgrunnlaget, blir pensjonen fra Statens Pensjonskasse redusert med 10 prosent. Avkortingen blir regnet ut slik: Ny pensjonsgrad = (pensjonsgrunnlag - inntekt)/pensjonsgrunnlag * 100. Dette betyr at jo høyere andel av pensjonsinntekten som Statens Pensjonskasse står.
 4. Statens Pensjonskasse, KLP og lignende har i tillegg meget gode forsikringsordninger for sine medlemmer. Ofte bedre pensjonsordninger enn privat sektor. Pensjon er kanskje ikke et morsomt tema, men det er veldig viktig. Statlig og kommunalt ansatte har de beste pensjonsordningene i landet

Du kan ha oppsatt pensjonsrett både fra Statens pensjonskasse (SPK) og Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Ny ordning (for deg som er født i 1963 eller senere) Hvis du har vært ansatt i offentlig sektor, men sluttet før fylte 62, kan du ha tjent opp rett til en fremtidig pensjon. Dette kalles en oppsatt pensjonsrett Uførepensjonen fra Statens Pensjonskasse beregnes ut fra den lønnen du hadde da du ble ufør. Størrelsen på uførepensjonen avhenger av hvor uføregraden, hvor lenge du har vært medlem (30 år for full opptjening), og om du har barn under 18 år (barnetillegg) Pensjonskassen har kommunalt ansatte som medlemmer, med unntak av sykepleierne som er medlemmer i KLP (avtalebestemt) og lærerne som er medlemmer i Statens Pensjonskasse (lovbestemt) Styret. Molde kommunale pensjonskasse har et styre på 5 medlemmer; bestående av politikere, eksterne fagpersoner og representant for de ansatte Unntak gjelder for undervisningspersonell (Statens pensjonskasse) og sykepleiere (KLP). Vi ønsker å gi deg som medlem av pensjonskassen god informasjon om dine rettigheter og plikter. Vi sørger for at du som pensjonist får din pensjon korrekt beregnet, og utbetalt i tide Bergen kommunale pensjonskasse (BKP), Statens pensjonskasse for pedagogisk personell og; Kommunal Landspensjonskasse (KLP) for sykepleiere og ansatte ved en del sykehjem. Pensjonsordningen gir ytelser ved uførhet, AFP, alderspensjon og etterlattepensjon etter dødsfall

Hva er offentlig tjenestepensjon? - Finansportale

Flere ansatte som har jobbet ved noen av sykehusene under Oslo universitetssykehus HF og Sunnaas sykehus HF er medlemmer i tjenestepensjonsordningene i Statens pensjonskasse eller Oslo Pensjonsforsikring AS. Dette har sammenheng med når man ble ansatt ved sykehuset. Alderspensjon fra PKH for deg som er født før 196 Pensjonsordningen for ansatte ved UiO administreres av Statens Pensjonskasse (SPK) og Norges arbeids- og velferdsforvaltning (NAV). Ansatte innbetaler 2 % av sin bruttolønn til SPK. UiO bidrar med ca. 12 % av bruttolønn til SPK. SPK-medlemskap forutsetter pensjonsopptjening i NAV som arbeidstakere betaler for via skatten og arbeidsgiver bidrar til gjennom innbetaling av arbeidsgiveravgift Når en ansatt skal pensjonere seg, må du som arbeidsgiver sende pensjonsmeldingsskjema til Statens pensjonskasse. Skjemaet skal du bruke når den ansatte først pensjonerer seg og når det skal gjøres endringer i pensjonen. Du skal bruke det samme skjemaet ved alle typer pensjon Som lærer i Norge er du medlem av Statens pensjonskasse selv om du er ansatt av kommunen eller fylkeskommunen som eier skolen. Der skiller du deg fra andre kommunalt ansatte som ofte er medlem av KLP eller en annen kommunal pensjonskasse

Alderspensjonen fra Statens pensjonskasse kan tas ut fra fylte 67 år. Siden tjenestepensjonen samordnes med folketrygden, må du samtidig søke om uttak av alderspensjonen fra folketrygda. Som følge av pensjonsreformen ble det i 2011 innført endringer knyttet til levealdersjustering, (lønnsvekst-)regulering, tilpasninger i samordningsloven og individuell garanti [5] Pesjonstrekk kommunalt ansatt, hva er det? NYTT TEMA. Innlegg: Min samboer er ansatt som hjelpepleier i kommunen. På hennes lønnsslipp står et pensjonstrekk med kode (f)312. Er det noen som vet hva dette er? Er det en slags tjenestepensjon (AFP/OTP) som kommer Statens pensjonskasse. tariffestet pensjon (Innlegget ble redigert 23.10. Som ansatt i Forsvaret er du automatisk medlem av Statens pensjonskasse (SPK) og folketrygden. 2 % av bruttolønnen din går til SPK og 7,8 % til NAV. Forsvaret bidrar med 12 % av bruttolønn til SPK samt arbeidsgiveravgift til NAV

Du kan ha oppsatt pensjonsrett både fra Statens pensjonskasse (SPK) og Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Gammel ordning (for deg som er født før 1963) Hvis du har vært ansatt i offentlig sektor, men sluttet før fylte 67, kan du ha tjent opp rett til en fremtidig pensjon. Dette kalles en oppsatt pensjonsrett Sandnes kommunale pensjonskasse. Rådhusgata 3 4306 SANDNES. Telefon: +47 51 33 54 91 E-post: pensjonskassen@sandnes.kommune.n Arbeidstakere som er ansatt i statens tjeneste, men som ikke er medlemmer av Statens pensjonskasse pga. for lav deltidsprosent e.l., har samme aldersgrense som arbeidstakere i samme stilling som er medlemmer i Pensjonskassen. Aldersgrenseloven § 2 fjerde ledd fastsetter at den som går inn under loven,. Lærere som er ansatt i Tromsø kommune er tilknyttet Statens pensjonskasse, sykepleiere ansatt i Tromsø kommune er tilknyttet KLP. *Remiks lukket den offentlig tjenestepensjonsordningen.

Pensjonert personell kan jobbe i helsetjenesten uten å

 1. Statens Pensjonskasse hadde da fått innbetalt 3,3 millioner kroner. Ut fra beskjeden fra politisk hold om at det ville lønne seg økonomisk å stå lengst mulig i jobb, regnet han naturligvis med å være sikret en høy tjenestepensjon fra Statens pensjonskasse, men i stedet tapte han hele tjenestepensjonen sin, som over beregnet livsløp representerte 2,1 millioner kroner
 2. Kommunalt og offentlig ansatte har pensjonsordninger gjennom KLP og Statens Pensjonskasse. På KLPs nettsider om pensjon kan du blant annet beregne alderspensjon og AFP ved å logge deg inn
 3. Jeg blir 70 år i år og har ikke tatt ut noe pensjon ennå verken fra Statens pensjonskasse eller folketrygden Ønsker å jobbe i ca 5 år til frem til 75 om arbeidsgiver sier ja til deg. Jeg er ansatt i offentlig sektor
 4. Vi hjelper deg med boliglån. Enten du skal kjøpe deg ny bolig, flytte boliglån eller øke lånet du har hos oss i dag. Har du jobb med pensjon i KLP får du vår beste rente og vilkår
 5. Dette gjelder ikke om du var medlem av Statens pensjonskasse. Ved en fortsettelsesforsikring kan du som regel fortsette å betale og få opptjeningen på den tidligere ordningen. En ansatt født i 1953 må for eksempel jobbe til 68 år, mens en ansatt født i 1960 må jobbe til ca. 69 år

KLP startet som et spleiselag av små kommuner over hele landet. I dag er vi Norges største pensjonsselskap. Vi er et annerledes finansselskap, fordi våre kunder eier oss. All vår verdiskapning kommer kundene til gode Staten har inngått to hovedtariffavtaler for perioden 2020-2022, én med Akademikerne og én med LO Stat, Unio og YS Stat. Er du ikke fagorganisert, lønnes du etter hovedtariffavtalen for LO Stat, Unio og YS Stat 22/2020 Presisering til regelendringene fra Statens pensjonskasse. Rapportering til Statens pensjonskasse (SPK) av lønnsopprykk under full ulønnet permisjon, fungering stilling og nedre alder ved førstegangs innmelding. Dette er en presisering til regelendringene fra SPK som trådte i kraft 1. januar 2020

Som kommunalt ansatt har du gunstige pensjonsordninger og forsikringer gjennom enten KLP (Kommunal Landspensjonskasse) eller SPK (Statens Pensjonskasse). Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Kontakt . Send e-post. 33 05 95 00. Organisasjonsnummer: 917 151 229. Bankkontonummer: 1503 95 68222. Adresse. Hvordan du skal søke om offentlig AFP, avhenger av om du er kommunalt eller statlig ansatt, men du må uansett søke i samarbeid med arbeidsgiveren din. For statsansatte er det NAV som beregner AFP-utbetalingen frem til du fyller 65. Etter fylte 65, tar SPK over ansvaret

* Statens sats for kjøregodtgjørelse som du finner i Statens reiseregulativ er 4,03 kroner per kilometer. Differansen mellom de to satsene betyr i praksis at du skatter av de siste 53 ørene du får betalt per kilometer. Vi bruker cookies. Denne siden bruker cookies Dersom du ble ansatt før 1. januar 2006, har du ytelsespensjon i Telenor Pensjonskasse (TPK) Her kan du lese mer om gjeldende retningslinjer for ytelsespensjonsordningen. Alle som var ansatt pr 31. desember 2005 kunne velge om de vil bytte til innskuddspensjon eller opprettholde ytelsespensjonsordningen Boliglån i Statens Pensjonskasse. Tilsatte i staten har nå muligheter til å låne inntil 750 000 kroner til boligformål gjennom Statens Pensjonskasse. Renten er for øyeblikket 7% (i 2003). Ektepar der begge er ansatt i staten kan få låne 1 000 000 kroner. Slå deg inn på Statens Pensjonskasse under Tips! Ved bruk av nettleseren Chrome, kan du åpne filene i Acrobat Reader, og bruke søkefunksjonen der, uten å måtte laste ned filene. Hovedtariffavtalen i staten 2020-2022 mellom staten og Akademikerne (pdf). Hovedtariffavtalen i staten 2020-2022 mellom staten og Akademikerne - med departementets kommentarer (pdf) Departementets kommentarer er ikke oppdatert etter hovedoppgjøret 2020 Krav og forespørsler vedrørende dine personopplysninger besvares av Trondheim kommunale pensjonskasse senest innen 2 uker. Utlevering av personopplysninger til andre. TKP overfører personopplysninger til andre offentlige tjenestepensjonsordninger som du har medlemskap i (for eksempel statens pensjonskasse, KLP eller andre pensjonskasser)

Statens Pensjonskasse (SPK) for årene 2002, 2003, 2005, 2007, 2008 og 2009. i 2015 forvente at en kommunalt ansatt 50­ åring ville stå i jobb til han eller hun var 60,6 . 8. år. Den forventede pensjoneringsalderen for en 50åring ansatt i fylkes­ kommunen Statens pensjonskasse (SPK) ved fungerende kommunikasjonsdirektør Kristin Reiten understreker at SPK forvalter regelverket som ble vedtatt i 2011. SPK understreker at det er viktig å undersøke grundig hvor lenge det lønner seg å jobbe, før man tar et valg (se fakta). Reiten forklarer at SPK gjør flere ting for å informere Personvern og klageadgang . Bærum kommunale pensjonskasse er behandlingsansvarlig for personopplysninger. Her forteller vi om hvordan BKP samler inn og bruker personopplysninger, samt klageadgang Hvor skal jeg søke om AFP som statlig ansatt, og hvor kommer den fra - NAV eller SPK? «Jeg har tenkt å slutte i jobb og gå over på AFP, men jeg er litt usikker på hvor jeg skal søke. Og hvor kommer AFP-en fra? Statens pensjonskasse eller NAV?» Dette er noe SPKs kundebehandlere ofte får spørsmål om. Det kan være litt forvirrende Bærum kommunale pensjonskasse Dersom du er i et fast ansettelsesforhold, skal du meldes inn i BKP fra den dagen du startet i jobben. Er du midlertidig ansatt eller bare jobber tilkallingsvakter, skal du ved utløpet av et kvartal etterinnmeldes for en gjennomsnittlig arbeidstid

Forskrift om kombinasjon av avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og arbeidsinntekt (pensjonsgivende inntekt) Ny regler for deg som er født i 1963 og senere Bergen Kommunale Pensjonskasse 2019 Folketrygden, Statens pensjonskasse og ordningene for kommunalt ansatte, samt AFP-ordningen i offentlig sektor og enkelte førtidstjenestepensjoner med særaldersgrenser, er bruttoordninger. Se også samordning Er du midlertidig ansatt eller bare jobber tilkallingsvakter, (KLP), mens pedagogisk personell er medlemmer i Statens pensjonskasse (SPK). Lørenskog kommunale pensjonskasse, Hasselveien 6, 1470 Lørenskog, Norway . Kontakt vedrørende pensjon. Telefon: 48 86 88 0

Avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sekto

Endringen innebærer at arbeidstakere som arbeider i minimum 20 prosent stilling hos en arbeidsgiver tilknyttet Statens pensjonskasse, skal tas opp som medlem av pensjonsordningen fra 1. april 2016. Stortinget har også vedtatt at det skal innføres en 20 % innmeldingsgrense for sykepleiere fra samme dato Som ansatt i Bærum kommune tilhører du en av tre pensjonsordninger. Er du lærer og ansatt i undervisningssektoren, har du din pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Du finner hjemmesiden til SPK og pålogging til deres medlemsportal her: www.spk.no NTNU er medlem i Statens pensjonskasse, som også tilbyr gode lånebetingelser på boliglån for sine medlemmer. Se hva SPK tilbyr sine medlemmer. Forsikringer. Ansatte som er medlem av norsk folketrygd er forsikret gjennom bestemmelser definert i Statens personalhåndbok. Fagforeninger Det er ifølge Datatilsynet delt opplysninger som gjelder 1028 personer som var ansatt i Bodø kommune og 25 personer som var bortsett fra lærere som er tilsluttet Statens Pensjonskasse,.

Medlemskapet hos oss er mer enn - Statens pensjonskasse

 1. Tid fra andre offentlige tjenestepensjonsordninger, som for eksempel Statens pensjonskasse og KLP, vil ikke fremkomme på Din side, men vil bli tatt med i beregningen når du går av med pensjon. Hvis du mener at opptjeningstiden er mangelfull, må du kontakte arbeidsgiveren din for å kunne endre dette
 2. § 1-3. Samordning. Alderspensjon etter kapittel 2 er nettoberegnet ytelse og skal ikke samordnes etter bestemmelsene i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser. Det samme gjelder midlertidig uførepensjon og uførepensjon etter kapittel 5, med unntak av når den midlertidige uførepensjonen og uførepensjonen er beregnet etter lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens.
 3. Statens pensjonskasse → Lærere og annet pedagogisk personell som er ansatt i skolene i Lørenskog kommune har pensjonsordningen sin i Statens pensjonskasse. KLP → Sykepleiere ansatt i Lørenskog kommune er medlemmer av den lovfestete tjenestepensjonsordning for offentlig godkjente sykepleiere
 4. Veg- og trafikkopplysninger for hele Norge. Informasjon og selvbetjeningsløsninger for kjøretøy og førerkort
 5. Alle tilsette i staten er medlem av Statens pensjonskasse. Statens pensjonskasse utbetalar pensjon og forsikring. Vidare har tilbyr også SPK bustadlån for tilsette i staten. Les meir om godene som SPK tilbyr: Pensjon (spk.no) AFP (spk.no) Boliglån (spk.no) Forsikring (spk.no) Andre godtgjeringar Tenestetelefon og breiban
 6. For å klargjøre den juridiske situasjonen må det med andre ord foretas en konkret vurdering av de arbeidsoppgaver som hver enkelt ansatt i det kommunale næringsmiddeltilsynet utfører i dag. Det kan også oppstå spørsmål om de ansatte har en plikt til å følge med over til det nye tilsynet, eller om de har valgrett i forhold til overføring; dvs. en rett til å forbli ansatt hos.

Pensjon - Statens pensjonskasse

Arendal kommunale pensjonskasse er med i overføringsavtalen. Den norske overføringsavtalen er inngått mellom Statens pensjonskasse og andre leverandører av offentlige tjenestepensjonsordninger i norske kommunale pensjonskasser, livsforsikringsselskap og lovfestede pensjonsordninger Tromsø kommunale pensjonskasse ble opprettet 1. oktober 2014. I tillegg til folketrygden, har Tromsø kommune en ytelsesbasert, offentlig pensjonsordning for sine ansatte. På nettside Tromsø kommunale pensjonskasse finner du informasjon om din

Her finner man informasjon om ansettelse av utenlandsk medarbeider som skal jobbe i utlandet for NTNU. Samt skattepliktvurderinger og rammeavtalen med Deloitte AS. \\Denne siden gir ikke.... Kunnskapsbase, brukerveiledninge Tjenestepensjon er en pensjonsordning finansiert ved at arbeidsgiver setter av en avtalt del av lønn til sparing, i motsetning til Folketrygden som er statlig og finansieres av arbeidstakerne gjennom trygdeavgiften over skatteseddelen, og av arbeidsgiverne gjennom arbeidsgiveravgiften.Andre inntektskilder for folketrygden er: Tilskudd fra kommuner, fylkeskommuner og Staten, produktavgift ved.

Etterlattepensjon (ektefellepensjon og barnepensjon) hos Tromsø Kommunale Pensjonskasse gir de nærmeste ekstra økonomisk sikkerhet hvis et medlem faller fra Statens pensjonskasse kan innvilge uførepensjon ved alle grader av uførhet. Dersom du søker om uførepensjon med en uføregrad på 50 prosent eller mer fra Statens pensjonskasse, er det et krav at du også søker om uførepensjon eller arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV. Du må selv, i samråd med legen din, søke SPK om uførepensjon. Er man ansatt i staten, blir man obligatorisk medlem i Statens pensjonskasse. Alle medlemmer betaler to prosent av lønna si hver måned i pensjonsinnskudd, mens arbeidsgiveren også betaler en større andel. Utbetalingene fra Statens Pensjonskasse varer livet ut. Forbrukerøkonom Christine Warloe. Foto: Nordea Vis me Som ansatt hos oss, er du dekket av gruppelivsordningen så lenge du får lønn fra stillingen din. Boliglån. I Statens Pensjonskasse kan du søke lån til finansiering av bolig. Som bolig regnes din folkeregistrerte adresse. Fritidsbolig, bil etc. kan ikke finansieres hos Statens Pensjonskasse Bergen kommunale pensjonskasse ble opprettet 1. januar 1907, og den har som formål å yte pensjoner til medlemmene og deres etterlatte

Alderspensjon (AP) Regjeringen og partene i arbeidslivet ble 3. mars 2018 enige om en avtale om ny pensjonsløsning i offentlig sektor. Stortinget vedtok 11. juni 2019 endringer i Lov om Statens pensjonskasse og Lov om Sykepleierpensjon som følger opp pensjonsavtalen Statens Pensjonskasse. Statsansatte og lærere kan ta opp lån i SPK. Kan låne til 80 prosent sikkerhet. Maksimalt 1,7 millioner pr medlem. Dvs 3,4 millioner dersom to medlemmer i husstanden Med ny sentral generell særavtale SGS 2020 blir ny sats gjeldende fra 1. januar for alle tilsatt på pensjonistvilkår, både de som har medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK), de med medlemskap i andre offentlige pensjonsordninger Når det gjelder Statens pensjonskasse og Oslo Pensjonsforsikring så omfattes disse ikke av Sykepleierordningens regler og noen av forholdene ovenfor kan avvike fra det som er beskrevet her. Hva du kan tjene ved siden av pensjon er også avhengig av hva slags pensjonstype du mottar (f.eks. AFP eller alderspensjon) Spørsmål som gjelder utbetaling av pensjon fra Statens pensjonskasse; Veiledning på nett og telefon. I nettjenesten Din pensjon kan du se hva regelverket for pensjon betyr for deg og din pensjonsøkonomi. Her kan du planlegge egen fremtidig pensjon, og søke om og endre uttak av alderspensjon fra folketrygden elektronisk

Boliglån - Statens pensjonskasse

KLP og Statens Pensjonskasse. Kommunalt og offentlig ansatte har pensjonsordninger gjennom KLP og Statens Pensjonskasse. På KLPs nettsider om pensjon kan du blant annet beregne alderspensjon og AFP ved å logge deg inn. På Statens Pensjonskasse klikker du på Beregn min pensjon Som ansatt i privat sektor kan man ta ut pensjon fra folketrygden - helt eller delvis - og fortsette å jobbe så mye man vil, uten avkortning i tjenestepensjonen. Offentlig ansatte må være våkne. Som offentlig ansatt er det ikke nødvendigvis lønnsomt å jobbe lengre hvis man har full opptjening ved 67 år Ny pensjonsavtale for kommunalt tilsette Pedagogisk tilsette i Vestland fylkeskommune vil framleis ha tenestepensjonsordninga si i Statens pensjonskasse. Besøksadresser. Bergen: Sandslihaugen 30 Leikanger: Askedalen 2 og 4 Førde: Storehagen 1b. Opningstid. 08.00 - 15.45. Postadresse. Vestland fylkeskommun

Min side - Statens pensjonskasse Norge

Det vil si at du som offentlig ansatt får en pensjon på 66 prosent av sluttlønna di ved 67 år (om du ikke har særaldersgrense og kan gå av tidligere), inklusive alderspensjon fra folketrygden. Pensjonen fra KLP eller Statens Pensjonskasse er differansen mellom det du får i folketrygden og 66 prosent av sluttlønna Aktuelt Koronavirus. Bergen kommunale pensjonskasse har midlertidig stengt kontoret for publikum. Driften av pensjonskassen går som normalt og kontakt oppnås per telefon 55 54 65 50 eller på epost pensjonskassen@bergenkp.no. Årsak til midlertidig stenging av kontoret er myndighetenes henstilling om å gjøre smittereduserende tiltak i forbindelse med Koronaviruset Drammen kommunale Pensjonskasse (DKP) ble etablert i 1911. Vår hovedoppgave er å sørge for pensjoner til medlemmene og deres etterlatte. Vi ønsker å gi deg som medlem av pensjonskassen god informasjon om dine rettigheter og plikter Kartverket har et nasjonalt ansvar for geografisk informasjon, drifter det nasjonale eiedomsregisteret og tinglyser fast eiedom og andeler i borettslag Statens Pensjonskasse; KLP forsikring; For personer som kommer til Norge. Du må som hovedregel være medlem i folketrygden for å ha rett til gjenlevendepensjon eller overgangsstønad til gjenlevende. Hvordan søker du? Du søker på skjema for gjenlevendepensjon som du finner under «Skjema og søknad». Skjemaet inneholder en orientering og.

Forskrift om pensjonsordninger for kommunalt eller

 1. NKP Opprinnelig navn Norsk Kollektiv Pensjonskasse A/S Stiftet 11.05.1938 Fusjonert med Livsforsikringsselskapet Hygea Dato 16.10.1989 Navneendring Vital Forsikring A/S Dato 01.01.1990 Navneendring Vital Forsikring ASA Dato 01.01.1996 Fusjonert med Gjensidige NOR Spareforsikring AS Dato 09.03.2004 Virksomheten overført til Vital Forsikring ASA Dato 09.03.2004 Navneendring DNB Livsforsikring.
 2. istrerer pensjonsordningen for statsansatte og store deler av undervisnings- og forskningssektoren. SPK er lovregulert av lov om Statens Pensjonskasse, som også danner regelgrunnlaget for de kommunale pensjonsordningene som er regulert gjennom tariffavtaler
 3. Den gullkantede lånerenten i Statens Pensjonskasse (SPK) er fra 1. mars nesten nullet ut. Tapet utgjør om lag 200.000 kroner

Lov om statens ansatte mv

Før opp lønnstrinn og lønnstimetall på lønnsbilaget. Dette sikrer korrekt registrering i Statens pensjonskasse, slik at det opprettes medlemskap når kriteriene for dette er oppfylt (dvs. at man har arbeidet for staten minimum i 20 %-stilling pr. kalendermåned). Praksis ved enhete Telenor Pensjonskasse omfatter ansatte i Telenor-konsernet med datterselskap hvor Telenor eier 50 % eller mer av aksjene. Telenor Pensjonskasses vedtekter er i henhold til Lov om foretakspensjon. Pensjonskassen står under tilsyn av Finanstilsynet. 12. juli 2018 kl. 09:33 Statlig eller kommunalt ansatt... » Fellesforum » Anonymforum - Skravle; Hjelp oss å rapportere regelbrudd. Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Ansatte meldes inn i pensjonskassen og blir trukket for 2% pensjon fra første dag. I tillegg betaler arbeidsgiver mellom 13% og 18% for pensjonsordningen (satsen varierer år for år). I dette ligger arbeidsgiverandel, AFP-premie samt administrativt gebyr. Pensjon regnes som del av lønnskompensasjonen. Ansatte i offentlig sektor har noen av Norges beste pensjonsordninger.Lærlinger blir.

Dette kan du tjene ved siden av pensjon, AFP og uføretryg

 1. Dersom du ble ansatt før 1. januar 2006, har du ytelsespensjon i Telenor Pensjonskasse (TPK) Her kan du lese mer om gjeldende retningslinjer for ytelsespensjonsordningen. Les mer Her kan du f.eks. simulere din alderspensjonen fra Nav. Tidligst uttak er fra 62 år
 2. KS høringssvar til ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor. KS har avgitt høringssvar hvor vi støtter forslagene til endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover, der disse endringene følger av Pensjonsavtalen mellom partene i offentlig sektor
 3. For detaljer om private pensjonsrettigheter. Logg på hos Norsk Pensjon (www.norskpensjon.no) og din bank eller forsikringsselskap hvor du har dine eventuelle privat pensjonsavtaler.Du får oversikten over dine pensjonsrettigheter og prognoser for fremtidig alderspensjon ved å logge på Din pensjon hos NAV
 4. Klikk her for å gå til Ansatt Skien. Hjemmekontor. Her finner du lenke til hjemmekontor for medarbeidere i Skien kommune (krever Citrix): Klikk her for å gå til Hjemmekontor. Epost og kalender. Har du kommunal epostadresse kan du sjekke denne hjemme på nett

Fordeler med å jobbe i stat og kommune KO

I Statens Pensjonskasse er de statlig ansatte og ansatte i skoleverket med. Her kan du lese mer om dette i KLP. Her kan du lese mer om dette i Statens Pensjonskasse. Fripolise. Dette er avsluttede pensjoner som stammer fra ytelsespensjon. Rettighetene er de samme, det vil si at det ikke utbetales noe ved død Hvorfor ikke Statens pensjonskasse følger opp dette mye raskere er vanskelig å forstå og bryter med intensjonene til regjeringen, sier Parat-leder Unn Kristin Olsen i en pressemelding. På sine hjemmesider skriver Statens Pensjonskasse at de er klar over problemstillingen og mener det er behov for en ekstraordinær vurdering av normrenten Statens Pensjonskasse må blant annet innhente nødvendige opplysninger for å få beregnet de samordningsfradragene som skal gjøres i pensjonen. Sluttmelding bør derfor sendes i god tid før lønnsopphør. For at pensjon skal kunne avløse lønn direkte, må melding være sendt til Statens Pensjonskasse minst 3 måneder i forveien Statens satser og de skattefrie satsene er ikke fullt ut samkjørte, noe som gjør at noen satser i statens reiseregulativ vil inneholde en skattepliktig andel. Den skattepliktige andelen er også trekkpliktig, slik at det trekkes skattetrekk i godtgjørelsen før utbetaling Du som har AFP fra Statens Pensjonskasse og var under 65 år i 2019, vil i løpet av de neste ukene motta et brev om AFP etteroppgjør. AFP etteroppgjør er en årlig avregning for å kontrollere om din AFP har vært riktig beregnet og utbetalt i foregående kalenderår. Nå er det inntektsåret 2019 som kontrolleres. [

Hva er oppsatt pensjonsrett? (Ny ordning) - Finansportale

På dette kurset får du møte en representant for Statens pensjonskasse, samt kommunens egen ressursperson på pensjon og forsikring. Vi ønsker å gi deg informasjon om hvilke muligheter du har som ansatt fremover. Vi gir deg kompetanse og oversikt over det som går på pensjon og forsikring Tjenestepensjonsordningen i Bergen kommunale pensjonskasse er dermed både sparing til alderdom og forsikring, dersom du skulle bli for syk til å fortsette arbeidet ditt eller i verste fall gå bort. Størrelsen på tjenestepensjonen utgjør 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ved 100 % stilling i 30 år Arbeidstakere ansatt i statlige virksomheter er medlemmer av Statens pensjonskasse når de har en arbeidstid som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling. Fra 2017 ble det innført en forenklet modell for premiebetaling for statlige virksomheter som tidligere ikke betalte premie til SPK Foreningen er for deg som har fylt 60 og ønsker å pleie kontakt med kolleger Jeg er ansatt i kommunen og har så vidt jeg har forstått da mulighet til å søke lån i Statens pensjonskasse. Er klar over at man kan få maks 1,7 mill i lån der (3,4 hvis man er to, jeg er alene...). Nå har jeg nesten 2 mill i lån. Må jeg vente noen år til jeg har 1,7 igjen på lånet, eller kan jeg..

Her får du informasjon om ulike pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse - se SPK pensjon Brosjyrer Du lever godt med oss (nynorsk) - enkel og lettfattelig informasjon om dine medlemsfordeler i Statens pensjonskasse Skjema og brosjyre Når det står slik i en stillingsannonse: Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ, overingeniør kode 1087, lønnstrinn 57-68 (kr 389 200-578 800 brutto per år), avhengig av tjenesteerfaring og kvalifikasjoner og lønnstrinn avhengig av tjenesteerfaring og kvalifikasjoner.Fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse AFP er en førtidspensjonsordning for offentlig ansatte mellom 62 og 67 år. Dersom det viser seg at den reelle arbeidsinntekten vil avvike med mer enn 15000 kroner per år fra den sannsynlige inntekten du har oppgitt, må du gi skriftlig beskjed til Statens pensjonskasse/KLP om det. Da regnes ut en ny pensjonsgrad og pensjonsutbetalingen justeres Har du spørsmål om førerkort eller kjøretøy, kan du chatte med oss i Statens vegvesen. Ring oss. Har du spørsmål om førerkort, kjøretøy, trafikken eller andre henvendelser kan du ringe oss. Skriv til oss. Vi svarer deg så raskt vi kan. Adresser. Finn post- og besøksadresser og elektronisk fakturaadresse til Statens vegvesen Som ansatt i Avinor nyter du godt av mange goder. Vi har blant markedets beste låne-, pensjons- og forsikringsordninger, samt privat helseforsikring. Vi er et konsern med mange spesialiserte oppgaver. Derfor kan du forvente både krav til, og at det legges til rette for, at du er oppdatert på fagområdet ditt Statens Pensjonskasse og KLP inngikk en frivillig avtale om overføring av pensjons­rettigheter mellom statlige og kommunale ordninger, Overføringsavtalen. Det ble utarbeidet standardvedtekter for KLPs pensjonsordninger og de kommunale pensjonskassene. Disse ble lagt så nær opp til bestemmelsene i lov om Statens pensjonskasse som mulig

 • Samtidskunstnere i norge.
 • Canal digital bytte harddisk.
 • Hammer auto center jobs.
 • Essence essen parken.
 • Hybridsykkel herre test.
 • Anbefalte gulvslipere.
 • Kartbahn pentling.
 • Stort ferdighus.
 • Stromstärke messgerät.
 • Black triangle ticker.
 • Despicable me 4.
 • Die rakete nürnberg.
 • Eid ul fitr.
 • Norske skog aker.
 • Oddvar bull tuhus alder.
 • Vågsbygd videregående skole skolerute.
 • Black sails budget.
 • Mc nas.
 • Facebook banner video resolution.
 • Tortoise norsk.
 • Titicacasee karte.
 • Hvetemel.
 • Loppemarked slettebakken skole 2017.
 • Gradierwerk bad orb.
 • Erp meaning.
 • Sende telefon i posten.
 • Veranstaltungen feste niederrhein.
 • Talentene i bibelen.
 • Mrsa smitta anhöriga.
 • World darts championship.
 • Vulkan island katla.
 • Tanumstrand.
 • Script handwriting fonts.
 • Katolsk faste 2017.
 • Landstreff stavanger 2018 billetter.
 • Wochenspiegel dillingen saar.
 • Neubauprojekte klagenfurt.
 • Forelsket i eksen til venninnen.
 • Studierendenwerk darmstadt.
 • 9/11 museum tickets.
 • Vendela kirsebom snapchat.