Home

Økonomi og administrasjon krevende

Økonomi og administrasjon (SSS2003) - Udi

 1. istrasjon: Nynorsk: Økonomi og ad
 2. istrasjon Studieprogramkode: BØA Studiepoeng: 180. Søknadsfrist: 15. april. Studiekode (Samordna opptak): Trondheim: 194 035 Gjøvik: 194 369 Ålesund: 194 414. Sted: Trondheim, Gjøvik eller Ålesund. Ansvarlig fagmiljø: NTNU Handelshøyskolen Institutt for industriell økonomi og teknologiledels
 3. istrasjon her. Videre studiemuligheter. Det mest naturlige er å ta en master i økonomi og ad
 4. istrasjon. Søk etter tidligere gitte eksamensoppgaver i landssamarbeidet. Du kan søke på navn eller fagkode. 2016 vår - Eksamen. Last ned. 2016 høst - Eksamen. Last ned. 2017 vår - Eksamen. Last ned. 2017 høst - Eksamen. Last ned. 2018 vår - Eksamen. Last ned. 2018 høst - Eksamen. Last ned

Bachelor i økonomi og administrasjon (BØA) - NTN

Utdanninger innen økonomi og administrasjon fokuserer på ulike deler av faget økonomi, som for eksempel regnskapsføring, revisjon, ledelse, administrasjon og organisasjon Bachelor i økonomi og administrasjon gir en fleksibel plattform både i forhold til videre studier og senere yrkesliv og karriere. Studiet er flerfaglig slik at du får med deg innsikt i ulike fagområder. Studere på Lillehammer eller Rena . Vi tilbyr Bachelor i økonomi og administrasjon både på Lillehammer og Rena Med utsikter til mer krevende økonomiske tider blir viktig å holde faste ved den økonomiske strategien om kommunen fortsatt skal ha en solid økonomi. Den vedtatte økonomiplanen for årene 2020-2023 har driftsresultater som ligger under anbefalt nivå, og er dermed ikke i fullt samsvar med målet Økonomi og administrasjon. Liker du å holde mulighetene dine åpne og passe inn nesten hvor som helst uavhengig av bransje? Er du analytisk og synes det er spennende å forstå hva tall og data betyr for bedrifter og samfunn? Da bør du vurdere økonomi og administrasjon Bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon gir deg en mangfoldig og relevant utdanning som åpner for mange spennende jobbmuligheter. Alle virksomheter har behov for ansatte med økonomisk og administrativ kompetanse, enten det er i privat næringsliv, offentlig forvaltning eller i ideelle organisasjoner

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen ØKONOMI OG ADMINISTRASJON, DELTID (Bachelor).Studiet går under: Økonomi, marked og administrasjon.Det er 7 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 7 studiesteder. Det er registrert 83 relaterte studier til utdanningen ØKONOMI OG ADMINISTRASJON, DELTID (Bachelor) Her finner du en oversikt over Kurs i økonomi og administrasjon i hele landet. Finn et kurs nær deg. Søk gratis i Norges største og me SSA1005 Administrasjon og økonomi. Søk etter tidligere gitte eksamensoppgaver i landssamarbeidet. Du kan søke på navn eller fagkode. SSA1005 Administrasjon og økonomi Eksamen våren 2020. Last ned. SSA1005 Høst 2019 Eksamensoppgave. Last ned. 2019 vår - Eksamen. Last ned. 2018 høst - Eksamen. Last ned. 2017 høst - Eksamen

Opptakskravet til Bachelor i økonomi og administrasjon er generell studiekompetanse. Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller endre, kan søke om opptak på bakgrunn av sin realkompetanse (se detaljer angående realkompetanse nedenfor) Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører gir deg en yrkesrettet utdanning med solid kompetanse innenfor administrasjon, ledelse, økonomi, regnskap, skatterett samt rettslære. Studiet dekker utdanningskravet til autorisasjon for regnskapsførere. I løpet av studiet lærer du hvordan en virksomhet ledes og administreres AMIRENTS NYE LEDERGRUPPE: Fra venstre: Lars M. Zahl (general rental), Dortea Gjervik (økonomi og administrasjon), Fredrik Brandal (administrerende direktør), Kai M. Jacobsen (HR, HMS og kvalitet), Amund Havig (salg og marked) og Ingeborg B. Svanes

SVAR: Hei. Takk for ditt spørsmål! Økonomi og administrasjon kan lede til mange forskjellige yrker. Du kan ta stillinger knyttet til administrasjon, regnskap, budsjettarbeid, økonomisk analyse,. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen ØKONOMI OG ADMINISTRASJON (Bachelor).Studiet går under: Økonomi, marked og administrasjon.Det er 526 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 54 studiesteder. Det er registrert 83 relaterte studier, og det finnes 19 relaterte yrker til utdanningen ØKONOMI OG ADMINISTRASJON (Bachelor) Mastergrad i økonomi og administrasjon gjør deg godt rustet for ledende stillinger i privat næringsliv og offentlig forvaltning. Som siviløkonom kan du fylle ulike roller i de fleste bransjer og er også kvalifisert for doktorgradsstudier Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Organisasjonsnummer: 964 234 973 MVA Telefon: +47 55 38 88 00 E-post: post@fagbokforlaget.no Kontakt os Økonomikonsulenten har arbeidsoppgaver knyttet til økonomi, regnskap og administrasjon på en arbeidsplass. Mye av arbeidet handler om kostnadskontroll og økonomistyring i bedrifter, forvaltning og organisasjoner. Vanlige arbeidsoppgaver for økonomikonsulenten: økonomisk rapportering og oppfølging av kontrakter; sette opp budsjette

Innholdet i studiet følger kravene som er satt av UHR-Økonomi og administrasjon til bachelorstudier i økonomi og ledelse eller økonomi og administrasjon. Studiet gir dermed mulighet for opptak på mastergrader innen det økonomisk-administrative fagområdet i Norge, inkludert master i økonomi og ledelse (siviløkonom) Det forskningsrettede løpet er ikke en egen grad eller profil, men en anerkjennelse av at du har valgt et krevende studieløp. Dette vil framgå på vitnemålet. Retningslinjer. RDT er åpen for alle studenter i masterprogrammet i økonomi og administrasjon og kan kombineres med alle hovedprofiler. Kra Samfunnsøkonomi er ren og skjær økonomi (mikro, makro, statistikk og finans). Tradisjonelt er mikro, makro, statistikk og finans fag som studentene ved økonomi og administrasjon har slitt veldig med, og mange velger de bort til tross for at det bare gies en liten innføring i rene økonomiske fag Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon (øk.adm) er unikt fordi det gir kandidaten oversikt over, og innsikt i, alle relevante beslutningsområder knyttet til en virksomhet som har lønnsomhet både på kort og lang sikt som hovedmålsetting En bachelor i økonomi og forretningjus gir deg en grundig innsikt i hvordan lover påvirker næringslivet. Mange velger å gå videre på BI sine masterstudier etter endt studium for å stå enda bedre rustet i et krevende arbeidsmarked. Master i forretningsjus og økonomi; Økonomi og administrasjon

Rollemodell - OlavWeglo

Jeg har ikke gått NHH, men jeg gikk første år på økonomi og administrasjon og var sjokkert over hvor enkelt det var i forhold til hva jeg trodde det skulle være. Hvorfor sjokkert? Jo, fordi jeg av en eller annen grunn gikk rundt med den oppfatning at høyere utdanning var ekstremt krevende og har hatt kamerater som har tegnet et urealistisk bilde av hvor vanskelig ting er Masterprogrammet i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen ved UiA gir deg en anerkjent utdannelse og et solid grunnlag for å nå dine ambisjoner. Du får anledning til å bygge et faglig nettverk i et dynamisk, inkluderende og internasjonalt studiemiljø, og studiet vil gi deg mange muligheter i arbeidsmarkedet Er du interessert i å lære hvordan du kan styre verdiskapingen i en bedrift med lønnsomhet og god trivsel for de ansatte? Eller kanskje du senere vil arbeide med økonomistyring i en kommune, og forstå hvordan økonomien i sin helhet fungerer og påvirker din hverdag? En fullført bachelorgrad i økonomi og administrasjon vil være en solid yrkesrettet høyere utdanning for deg som ønsker. Økonomi og ledelse = etteårsstudium Økonomi og administrasjon = bachelor Bachelorstudiet som jeg tar vil jeg si er ganske tidkrevende, men du blir ikke sittende å lese hele dagen. Likevel er det en del arbeid. Matten er det kanskje litt delte meninger om. Selv fikk jeg C (fikk 3 i 2MX på vgs), men strykprosenten var på hele 44% SPØRSMÅL. Hei, jeg har veldig lyst til å studere økonomi og administrasjon, men mange sier at det er få jobbmuligheter etter det. Jeg snakker fem språk og jeg tenker å jobbe med noe internasjonal, men jeg blir veldig usikker når jeg hører slike ting

Økonomi og administrasjon - OsloMe

Denne boka dekker læreplanmålene i økonomi og administrasjon, ett av de tre felles programfagene på Vg2 i programområdet Salg, service og sikkerhet i utdanningsprogrammet for service og samferdsel.. I denne tredje reviderte utgaven av Økonomi og administrasjon er økonomidelen oppdatert med faktiske opplysninger, og rekkefølgen på kapitlene er tilpasset bruk av ungdomsbedrift som metode Fører til grad/tittel. Bachelor i økonomi og administrasjon. Studiets formål. Gjennom bachelorstudiet i økonomi og administrasjon ved Hauge School of Management får studentene en sterk og bred faglig kompetanse innen økonomisk-administrative fag med spesiell fordypning i etikk, innovasjon og entreprenørskap, inspirert av arven etter Hans Nielsen Hauge Salg, service og sikkerhet. Økonomi og administrasjon, d-bok kombinerer det beste fra den tradisjonelle læreboka med mulighetene som ligger i teknologien. Bøkene er tilpasset bruk på smarte tavler, nettbrett og PC og gir helt nye muligheter for elev og lærer Bachelor i Innovasjon og ledelse er en av to bachelorgrader på Hauge School of Management (HSM). HSM er avdelingen for økonomiutdanning ved NLA Høgskolen og er inspirert av Hans Nielsen Hauge og hans evne til å se mennesker og skape gode bedrifter. Fra studietur i Kenya, foto: Einar Barane. Mentorordning og tett oppfølgin

Årsstudiet i økonomi og administrasjon er et økonomisk-administrativt studium som skal gi kandidatene grunnleggende faglig innsikt og forståelse. Ved å ta et årsstudium med emnene Matematikk og Statistikk kan du søke deg inn på Bachelor i økonomi og administrasjon - Lillehammer via Samordna Opptak og få fritak for emner som inngår der Bachelorgraden i økonomi og administrasjon dekker det faglige opptakskravet for opptak til master i økonomi og administrasjon (siviløkonom), men ved NMBU kan du også velge et studieløp med valgfrie emner i samfunnsøkonomi som dekker det faglige opptakskravet for opptak til engelsk master i Applied Economics and Sustainability ved NMBU Tom Grimstvedt Meling med artikkel i topptidsskrift . Tom Grimstvedt Meling, postdoktor ved University of Chicago og Universitetet i Bergen, har nylig fått akseptert en forskningsartikkel i Journal of Finance - verdens mest prestisjetunge akademiske tidsskrift i finansiell økonomi

SSS2003 Økonomi og administrasjon - Tidligere gitte

Bachelor i økonomi og administrasjon. En bachelorutdanning innen økonomi og administrasjon er en allsidig utdanning som gir et godt grunnlag innen bedriftsøkonomi, regnskap og samfunnsøkonomi, samt mer ledelsesrettede disipliner som organisasjon, markedsføring og strategi. Utdanningen. Studiet er et treårig bachelorprogram Hvorfor velge bachelor økonomi og ledelse? Dette studiet gjør deg ettertraktet i både privat næringsliv og offentlig virksomhet og administrasjon. Her har du mulighet til å velge fordypninger som passer deg. Du får en solid forståelse av økonomi og ledelse, interessante faglige utfordringer og ikke minst gode jobbmuligheter

Økonomisk-administrative fag utdanning

Økonomi- og administrasjonsavdelingen har ansvar for økonomi, eierskapsforvaltning samt departementets fellesfunksjoner. Ansvaret for personalforvaltning og organisasjon samt budsjett og økonomiforvaltning både for departementet og for underliggende etater ligger i denne avdelingen Økonomi og administrasjon. Daglig drift Pensjon og forsikring Medlemshåndtering Daglig drift. Nettbank for lag og foreninger. Med nettbank bedrift kan dere styre klubbens økonomi på en profesjonell måte. Passer alle lag og foreninger uavhengig av størrelse. Les mer og. Økonomi og administrasjon Økonomi og administrasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . bruke digitale redskaper i økonomi, sentrale administrative arbeidsprosesser og kontorfunksjoner; beregne pris på varer og tjenester til forbruker-, bedrifts- og institusjonsmarkedet, utarbeide tilbud og vurdere konsekvenser av prisendringe

Økonomi og administrasjon - Lillehamme

Studere økonomi og administrasjon? Her finner du pensum. Sammenlign priser og se beste tilbud i Prisguiden Her finner du en oversikt over Kurs i økonomi og administrasjon i Oslo. Finn et kurs nær deg. Søk gratis i Norges største og mest komp Økonomi og administrasjon Kilde: Samordna opptak 02.11.2020 * ) klikk for mer info / forklaring forkortelser klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer inf Men tiltakene oppleves selvfølgelig både som belastende og krevende for Er det riktig at administrasjonen blir syndebukk nyheter, sport, kultur og økonomi arbeider etter Vær.

Medarbeidere - Mosjøen begravelsesbyrå

Bergen kommune - Kommunens økonomiske perspektiver 2021-203

For nye studenter ved Årsstudium i økonomi og ledelse blir det et fysisk oppstartsmøte på studiestedet. Vi anbefaler deg å være med. Det vil bli gitt masse nyttig informasjon og du vil få mulighet til å bli kjent med både medstudenter og undervisningspersonell Bachelor i økonomi og administrasjon eller tilsvarende, med minst 80 - 90 stp. innen foretaksøkonomi, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag og metode, samt 30 stp. fordypning innenfor ett eller flere av disse fagområdene Krevende kommuneøkonomi også neste år - Dette er omtrent som forventet, slik det har ligget an til fra kommuneproposisjonen, sier ordfører Lene Conradi. Sist oppdatert: 28.10.202 Både politikere, administrasjon og ansatte i kommunene ønsker å gi folk gode tjenester. Vi må være der for folk. Derfor bekymrer vi oss når vi får nye oppgaver, samtidig som kommuneøkonomien blir strammere. Mange av oss må planlegge kutt i tjenester og bemanning for å få økonomien til å gå opp Tiden er kommet for at jeg skal velge hva jeg vil studere videre. Ser ut som om jeg kommer til å velge Økonomi og Administrasjon. Har relativt greie karakterer i både Regnskapslære, Bed.Øk(1 år) og Samfunnsøkonomi, men mattematikken er det værre med. Aldri vært spesielt glad i mattematikk og berget ståkarakter på 1MY

Denne studien er et avsluttende ledd i mitt toårige masterstudie i økonomi og administrasjon ved Universitetet i Stavanger. Det har vært en spennende og lærerik samt krevende periode, hvor min tålmodighet og kunnskap har blitt testet. Først vil jeg rette en stor takk til min veileder professor Mari Rege for verdifull støtte og veiledning Dette kurset gjelder for alle studenter i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon som ikke tar fordypning (30 studiepoeng). Bacheloroppgaven er et større selvstendig arbeid, der studentene skal vise at de kan forholde seg til et bedriftsøkonomisk tema og ta helhetlig ansvar for å analysere dette på en god måte Katalog 2015 Økonomi og administrasjon. Katalog 2015 Økonomi og Forfatterne av denne boken mener at fagområdet til barnevernlederne i kommunene bør anerkjennes som mer krevende enn mange. Økonomi og administrasjon ivaretar kommunens servicetorg, økonomifunksjon, lønn og eiendomsskatt. Videre ivaretas kommunens innkjøps- og forsikringskoordinering. . Marianne Stranden Telefon: 47 01 08 18 Epost: strmar@gildeskal.kommune.no . Anne Lin Master i økonomi og administrasjon Relevant kompetanse og sterke ferdigheter. Skreddersy mastergraden ut fra interesser og karriereplaner. Master i regnskap og revisjon Planlegger du en karriere som revisor, konsulent, controller, finansanalytiker eller som leder i økonomi- eller finansfunksjoner, er Masterstudiet i regnskap og revisjon (MRR.

Bachelor i økonomi og administrasjon B

 1. istrasjon er et toårig studium som leder fram til graden Master i økonomi og ad
 2. istrasjon, o.l? » Privatøkonomi og forbrukerspørsmål » Karriere, arbeidsliv og utdanning; God sommer! Det finnes gode muligheter for fast arbeid med bra lønn uten ekstreme karakterkrav eller trynefaktor, og jeg vil tro det ikke er mer krevende enn å jobbe i helsevesenet
 3. istrasjon 23. Oversettelse og språk 0. Sekretær og resepsjonist 7. Økonomiledelse 4. Økonomi og regnskap 38. Sosial og helse 202. Lege 22. Legesekretær 9. Til vår kundes avdeling økonomi og virksomhetsstyring er det behov for å leie inn en konsulent i 100% stilling. Bjørg Fjell Rekruttering, Oslo, Oslo NAV
 4. istrasjon - bachelorstudium Utvekslingssemester 5. semester Handelshøgskolen ved UiS har et stort internasjonalt nettverk. I høstsemesteret i det tredje året har du mulighet til å reise på utveksling til en av våre utvalgte partnerinstitusjoner. Våre faglig ansatte har nettverk som spenner over så og si alle verdensdeler
 5. - Situasjonen er veldig krevende. Det krever mye, både organisatorisk og økonomisk, å håndtere dette. Alt blir mer komplisert, og det driver kostnadene i været, sier han. Alle prosjektene er forsinket. Etter at det store utbruddet i Hyllestad var over og verftet fikk åpne igjen, må alle utenlandske arbeidere avlegge to coronatester
 6. istrasjon. Eiendom, økonomi og ad
 7. istrasjon er tilgjengelig i Oslo på Indeed.com. Regnskap, Prosjektleder, Seniorkonsulent Innen Økonomi og mer
Håkon Mathias Rønning | Corporate Communications

Økonomi og administrasjon - Universitetet i Agde

Økonomi og administrasjon. Også på økonomisiden bør man utnytte stordriftsfordeler. En tilpasset kontoplan er en stor hjelp til oppstart for en franchisetager. Med enhetlig økonomistyring skapes muligheter for ensartede statistikker, forholds­tall og lignende, som dermed bidrar til å løfte de svake Vil du lære hvordan man starter opp og leder en bedrift? Er du interessert i markedsføring og relasjonsbygging eller hvordan god økonomistyring er nøkkelen til en velfungerende bedrift? Alle organisasjoner trenger personer med kunnskaper og ferdigheter innen økonomi og ledelse. Med en bachelor i økonomi og ledelse er du godt forberedt på å gå inn i de fleste økonomiske støtterollene. Økonomiavdelingen består av anskaffelser, budsjett og analyse, kemnerkontor, lønn, regnskap, og økonomi stab. Mål 1: Sandnes skal være et inkluderende og mangfoldig samfunn Strategi 1: men som kan være mer omfattende og krevende å gjøre noe med Økonomi ⌄ Boligpriser - For første gang i livet har jeg gått gjennom en periode som har vært veldig krevende og vanskelig. Det er viktig for meg å få med alle nyanser ved et brudd

Rådgivings- og spesialistoppgåver knytt til økonomi og administrasjon innan offentleg forvaltning og andre organisasjonar. Mellomleiar og leiar i privat og offentleg sektor. Etter to års relevant praksis og nokre spesifikke valemne kan du søke Finanstilsynet om autorisasjon som rekneskapsførar. Emna du må velje finn du i studieplanen Økonomi & Administrasjon. Emma Trygg. CFO. emma.trygg@movementgroup.se +46 (0)40 671 28 86 | +46 (0)70 470 00 11. Angelica Carlström. Regnskapsfører. stadier av verdikjeden. Moral og etikk er en åpenbar del av vår virksomhet. Nordic Lunch ble grunnlagt i 1997. Fra og med 2007 er vi et heleid datterselskap av Bama-Gruppen AS, et av. Økonomiavdelingen består av fagstab økonomi, budsjett og analyse, anskaffelser, lønn, regnskap og kemnerkontoret. Mål 1: Sandnes skal være et inkluderende og mangfoldig samfunn men som kan være mer omfattende og krevende å gjøre noe med Krevende tider for Trafo Kunsthall Styreleder Cecilie Broch Knudsen fikk i forrige uke 226.000 kroner fra formannskapet, for å berge Trafo Kunsthall ut av en akutt økonomisk krise. Foto: KNUT BJERK

Økonomi og administrasjon er ei allsidig utdanning som gir deg ei god innføring i bedriftsøkonomi, rekneskap og samfunnsøkonomi Det er mulig å studere jus alene eller i kombinasjon med andre fag, som for eksempel politikk og økonomi. Det første året av bachelorgraden (L1) er krevende, så mye som 55 % av studentene faller fra ved enkelte studiesteder Calle Hägg, PR- og kommunikasjonssjef i Rema 1000, har ikke besvart Nettavisens spørsmål om de er åpne for at det kan bli munnbindpåbud i flere kommuner, og hva de eventuelt tenker om det Flere institusjoner i Hustadvika kan bli lagt ned i løpet av de kommende åra. Skole og oppvekst og Helse og omsorg er de to største budsjettpostene i kommunen - over 80 prosent av utgiftene.

Vedtatt av UHR -Økonomi og administrasjon, november 2018. 1 Minimumskrav for Bachelor i økonomi og administrasjon (BØA) Dokumentet beskriver minimumskravene for å kunne bruke betegnelsen Bachelor i Økonomi og Administrasjon (BØA). Samtidig beskriver disse minimumsvilkårene også kravene på bachelornivå fo Bachelorstudiet gir en faglig plattform der du oppnår forståelse for de ulike økonomisk-administrative fagområdene og lærer å se disse i sammenheng. Studiet har et solid regnskapsfokus. I tillegg omfattes emner som økonomi, markedsføring investering, finansiering, samfunnsøkonomi, organisasjonsteori og administrasjon

Fagområdet økonomi og administrasjon har tilstrekkelig faglig bredde til å inkludere flere utdanninger. Fagskolen har angitt flere områder som vil egne seg for utvikling av nye utdanninger. Vårt inntrykk er at fagskolen foreløpig vil konsentrere seg om en oppgradering av utdanningene som allerede tilbys Økonomi og administrasjon Bachelor i økonomi og administrasjon. En bachelorutdanning innen økonomi og administrasjon er en allsidig utdanning som gir et godt grunnlag innen bedriftsøkonomi, regnskap og samfunnsøkonomi, samt mer ledelsesrettede disipliner som organisasjon, markedsføring og strategi Nei, det heter «person med master i økonomi og ledelse». Der ligger forskjellen. En person som feks går sivøk men velger å kun ta bachelor, vil ha en bachelor i økonomi og ledelse, ikke økonomi og administrasjon. Forskjellen ligger i at man ikke har akkurat samme fag. Ellers hadde det jo ikke EKSISTERT to forskjellige studieretninger Seksjon for økonomi og administrasjon Seksjonen er ansvarleg for og yter tenester innan følgjande fagområde. Økonomi- og verksemdstyring; Løn og rekneskap; Arkiv; HR/personal; Innkjøp; Kontordrift; Seksjonssjef økonomi og administrasjon. Janicke Sundberg

Seniorgruppa — DNT Oslo og OmegnØkonomistudentene / Økonomi, ledelse og innovasjon

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON, DELTID (Bachelor) - Skoler

Kurs i økonomi og administrasjon (138 kurs) Kursagente

SSA1005 Administrasjon og økonomi - Tidligere gitte

Økonomi og administrasjon - bachelor Ui

Økonomi og administrasjon - Bachelor (Nett) Høyskolen

s03_suksess_1366826a

Administrasjonen. Økonomi og personal Underområder. Administrativt ansatte; Søk etter personer. Søk. Personer 1 - 9 av 9 Navn Stilling Telefon E-post Emneord; Askevold, Elisabeth Cathrine: Rådgiver +4771195751: Elisabeth.C. Døgnåpne vakttjenester post@moss.kommune.no Send oss post og dokumenter på en sikker måte Min side. Kommunetorget Telefontid mandag - fredag 8.30 - 15.3 Offentlig administrasjon 69 Produkter Økonomi, regnskap, skatt og finans 69 Produkter Metode 24 Produkte Administrasjon og økonomi er et av tre programfag på utdanningsprogrammet Service og samferdsel Vg1, men kan tas som enkeltfag. Faget handler om å følge opp den daglige driften i en virksomhet, om etablering, rekruttering, organisering og finansiering av virksomheter Økonomi og Regnskap. Regnskapsavdelingen. Regnskap er en del av Økonomienheten og holder til i Narvik rådhus, i 1. etasje, Kongens gate 45, 8514 Narvik. Avdelingen har ansvar for kommunens regnskap og fakturering. Regnskap har ansvar for kommunens regnskap samt regnskapene for Narvik VAR KF, Ofoten Brann IKS og Narvik Kirkelige Fellesråd Kjøp 'Lommeboka, i hverdag og krise' av Guro Sollien Eriksrud fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet, E-bok | 978826920991

 • Esselunga papiniano volantino.
 • Audi tt rs 2018 pris.
 • Stadio olimpico roma.
 • What are thanksgiving.
 • Elastic heart lyrics.
 • Varme definisjon.
 • Oxford university subject.
 • Lage stort lerret.
 • Despicable me 4.
 • Når man ikke har referanser.
 • Contours fransk 2.
 • Cerisa tilberedning.
 • Cafe blå lotus stockholm.
 • Franke coffee systems.
 • Michael bublé son.
 • Hvite husnummer.
 • Carl von linné den yngre.
 • Kjent kryssord.
 • Sjampo uten salt.
 • Fleksiseksuell.
 • Bilvask billig.
 • Zillertaler heimatstimme jobs.
 • Verbundener atem zum mitmachen.
 • Politikk bydel frogner.
 • Fakta om geparden.
 • Navn kryssord.
 • Rammstein ich will live.
 • Moosstab selber machen.
 • Idrettsgallaen 2017 artister.
 • Enkeltfag psykologi.
 • Sløyfetekster begravelse.
 • Gimp windows.
 • Hva er trykkskrift.
 • Tropisk aroma i langpanne.
 • Grillet entrecote av elg.
 • Sandens medisinske senter åpningstider.
 • Itzehoe verkaufsoffener sonntag.
 • Hyundai elantra 2001 test.
 • Spotted pinzgau.
 • David caruso heute.
 • Ganges kart.